Warto wiedzieć - Informacje


Wystawiamy karty DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach przewidzianych przez NFZ.


Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają następujące osoby:
  1. kobiety w ciąży,
  2. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
  3. świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",
  4. inwalidzi wojenni i wojskowi,
  5. kombatanci,
  6. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych.