Aktualności NZOZ na Mieszka


 Od 16 maja 2022 roku do odwołania w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022 poz. 1028).


Koronawirus co dalej    Więcej

 UWAGA !!!   OCHROŃ SIEBIE I INNYCH !  TELEFONY PRZYCHODNI782 510 772,  782 510 773,  857 328 816695 523 220,
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych na terenie przychodni:

 • REJESTRACJA PACJENTÓW GORĄCZKUJĄCYCH MOŻLIWA JEST OSOBISTA LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO,
 • PACJENCI BĘDĄ UMAWIANI DO DANEGO LEKARZA NA DZIEŃ I GODZINĘ,
 • NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH (DEZYNFEKCJA RĄK, MASECZKA, DYSTANS),
 • PACJENTOM GORĄCZKUJĄCYM UDZIELANE BĘDĄ PORADY LUB TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI,
 • PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA MOŻNA ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE,  OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO .

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Wypisane e-recepty i e-skierowania, informacje o kwarantannie oraz wynik badania wymazu na koronawirusa dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP na pacjnet.gov.pl)    Więcej
Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!     Więcej 
Grypa szczepienia i..       Więcej    
Teleporada - co Pacjent wiedzieć..     Więcej      
Mobilne punkty wymazu ..     Więcej                  
Przygotowanie się do pobrania wymazu..  Więcej 
Wynik testu COVID-19 ..    Więcej  
Zasiłki chorobowe z ZUS w czasie izolacji, kwarantanny..     Więcej           
Definicja przypadku COVID-19..      Więcej      
Kwarantanna..      Więcej       
Zgłoś kwarantannę..       Więcej      
Zgłoś kwarantannę przez IKP..    Więcej        
PulsoCare..      Więcej                    
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2..      Więcej    
Unijny Certyfikat COVID (UCC)        Więcej    Od 28 marca 2022 roku nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywasz na terenie placówki leczniczej.
Od 28 marca:

 • zostaje zniesiony obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki z wyjątkiem pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza (przychodni, szpitali itp.),
 • zostaje zniesiona izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników, a także kwarantanna graniczna.

 Osoby, które zakażą się koronawirusem i będą miały pozytywny wynik testu, otrzymają zwolnienie lekarskie. Mając świadomość tego, że mogą zakażać, powinny pozostać w domu.
 Osoby przybywające do Polski nadal będą wypełniać karty lokalizacyjne.
 Od 1 kwietnia bezpłatne testy (PCR i antygenowe) będą tylko na zlecenie lekarskie. Jeśli masz objawy choroby i podejrzewasz zakażenie koronawirusem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 Sanepid nadal będzie monitorował sytuację epidemiczną w kraju. W momencie stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa będzie mógł nałożyć kwarantannę. Takie narzędzie będzie jednak stosowane w szczególnych przypadkach.

 Nowe zasady testowania w kierunku koronawirusa. Co musisz wiedzieć?  
  Od 1 kwietnia 2022 roku zmienią się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa.

 • O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na COVID-19.
 • Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi z niepokojącym objawami, to będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Test będzie bezpłatny dla pacjenta.
 • Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.
 • W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.
 • Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni), w zależności od stanu pacjenta, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.
  Od 1 kwietnia 2022 roku:
 • zamknięte są mobilne punkty pobrań. Bezpłatnych testów nie wykonują już także laboratoria i farmaceuci w aptekach
 • przestaje działać formularz online do zgłaszania się po zlecenie na test na koronawirusa, zarówno w wersji polskiej, jak i ukraińskiej.
 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.
 W przypadku konieczności hospitalizacji szpital może zdecydować o przeprowadzeniu testu antygenowego lub testu PCR, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć COVID-19.Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać :

 • zalecenia,
 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • e-ZWM,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne :

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • poprzedzają wizyty osobiste w przychodni,
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.


Nowe miejsca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 czerwca 2019r.     Więcej


Żadnych danych medycznych na podane adresy e-mail prosimy nie wysyłać.