Aktualności NZOZ na Mieszka


 Od 16 maja 2022 roku do odwołania w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022 poz. 1028).

 Epidemia to zachorowania na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie, w większej liczbie niż w poprzednim okresie.
 Stan zagrożenia epidemicznego to zwiększone prawdopodobieństwo powstania epidemii. Oznacza to formalne uznanie danego terenu za teren, na którym istnieją warunki oraz znacznego stopnia prawdopodobieństwo wystąpienia epidemii.


Koronawirus co dalej    Więcej

 UWAGA !!!   OCHROŃ SIEBIE I INNYCH !  TELEFON PRZYCHODNI: 857 328 816.
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych na terenie przychodni:

 • REJESTRACJA PACJENTÓW GORĄCZKUJĄCYCH MOŻLIWA JEST OSOBISTA LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO,
 • PACJENCI BĘDĄ UMAWIANI DO DANEGO LEKARZA NA DZIEŃ I GODZINĘ,
 • NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH (DEZYNFEKCJA RĄK, MASECZKA, DYSTANS),
 • PACJENTOM GORĄCZKUJĄCYM UDZIELANE BĘDĄ PORADY LUB TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI,
 • PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA MOŻNA ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE,  OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO .

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Dla pacjenta - Ważne i..  Więcej 
Wypisane e-recepty i e-skierowania, dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP na pacjnet.gov.pl)    Więcej
Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS: By mały kleszcz nie stał się dużym problemem!     Więcej 
Choroby układu krążenia (ChUK) i..    Więcej   
Profilaktyka zdrowotna i..         Więcej   
Opieka koordynowana i..       Więcej   
Profilaktyka 40 PLUS i..     Więcej   
Podwykonawcy, badania i..     Więcej   
Profilaktyka jodowa i..  Więcej   
Grypa szczepienia i..         Więcej    
Ospa wietrzna szczepienia i..    Więcej     
Kleszcze szczepienia i..    Więcej     
Ospa małpia (mpox) i..     Więcej    
Obowiązkowe szczepienia ochronne i..    Więcej   
Zalecane szczepienia ochronne i..       Więcej   
Covid-19 o chorobie i ..   Więcej 
Teleporada - co Pacjent wiedzieć..    Więcej      
Nocna i świąteczna pomoc w POZ..       Więcej     
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2..      Więcej    
Unijny Certyfikat COVID (UCC)        Więcej   
Historia Covid-19        Więcej   
 Od 28 marca 2022 roku nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywasz na terenie placówki leczniczej.
Od 28 marca:

 • zostaje zniesiony obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki z wyjątkiem pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność lecznicza (przychodni, szpitali itp.),
 • zostaje zniesiona izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników, a także kwarantanna graniczna.

 Osoby, które zakażą się koronawirusem i będą miały pozytywny wynik testu, otrzymają zwolnienie lekarskie. Mając świadomość tego, że mogą zakażać, powinny pozostać w domu.
 Osoby przybywające do Polski nadal będą wypełniać karty lokalizacyjne.
 Od 1 kwietnia bezpłatne testy (PCR i antygenowe) będą tylko na zlecenie lekarskie. Jeśli masz objawy choroby i podejrzewasz zakażenie koronawirusem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).
 Sanepid nadal będzie monitorował sytuację epidemiczną w kraju. W momencie stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa będzie mógł nałożyć kwarantannę. Takie narzędzie będzie jednak stosowane w szczególnych przypadkach.

 Nowe zasady testowania w kierunku koronawirusa. Co musisz wiedzieć?  
  Od 1 kwietnia 2022 roku zmienią się zasady zlecania i wykonywania testów na koronawirusa.

 • O skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa zdecyduje lekarz, na podstawie oceny stanu zdrowia, w tym objawów, które mogą wskazywać na COVID-19.
 • Jeśli lekarz POZ zdecyduje się wykonać test pacjentowi z niepokojącym objawami, to będzie to szybki test antygenowy. Wynik testu jest znany po kilku lub kilkunastu minutach. Test będzie bezpłatny dla pacjenta.
 • Test PCR będzie mógł zlecić lekarz przed przyjęciem do szpitala, jeśli uzna to za konieczne. Test PCR będzie stosowany w przypadku ostatecznego potwierdzenia lub wykluczenia czy objawy infekcji dróg oddechowych, z którymi pacjent pojawił się w szpitalu, są wywołane koronawirusem.
 • W przypadku pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 lekarz zaleca samoizolację (zwolnienie lekarskie) do czasu ustąpienia objawów. Dokładnie tak, jak przy każdej chorobie zakaźnej, np. grypie.
 • Długość zwolnienia zależy od lekarza (zalecane minimum 7 dni), w zależności od stanu pacjenta, czynników ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 (np. brak szczepienia przeciw COVID-19, zaawansowany wiek, choroby przewlekłe m.in. cukrzyca) oraz wysokiego zagrożenia wystąpienia powikłań.
  Od 1 kwietnia 2022 roku:
 • zamknięte są mobilne punkty pobrań. Bezpłatnych testów nie wykonują już także laboratoria i farmaceuci w aptekach
 • przestaje działać formularz online do zgłaszania się po zlecenie na test na koronawirusa, zarówno w wersji polskiej, jak i ukraińskiej.
 28 marca 2022 roku przestał obowiązywać wymóg wykonania testu przed wyjazdem do sanatorium lub przed przyjęciem do szpitala.
 W przypadku konieczności hospitalizacji szpital może zdecydować o przeprowadzeniu testu antygenowego lub testu PCR, by ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć COVID-19.Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać :

 • zalecenia,
 • e-receptę,
 • e-skierowanie,
 • e-ZWM,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne :

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • poprzedzają wizyty osobiste w przychodni,
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

Teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.


Nowe miejsca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 czerwca 2019r.     Więcej


Żadnych danych medycznych na podane adresy e-mail prosimy nie wysyłać.