Opieka koordynowana - Koordynacja opieki Opieka koordynowana wchodzi do POZ. Co to oznacza dla pacjentów?
Szerszy pakiet badań w POZ, leczenie najczęstszych chorób przewlekłych już u przez siebie wybranego lekarza rodzinnego, konsultacje z dietetykiem oraz edukacja w kierunku radzenia sobie z chorobą przewlekłą. To część zmian w POZ, które tworzą opiekę koordynowaną. 
Opieka koordynowana w POZ pozwoli na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwi dostęp do specjalisty. Leczenie będzie oparte na indywidualnym planie leczenia (Indywidualnym Planie Opieki Medycznej) i ma uwzględniać nie tylko wykonywanie badań, ale także konsultacje między lekarzem POZ a lekarzem specjalistą i dodatkowe konsultacje np. z dietetykiem.

  Czego dotyczy opieka koordynowana?
 Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu:

  • kardiologii,
  • diabetologii,
  • chorób płuc,
  • endokrynologii,
  • nefrologii.

  Porada kompleksowa w POZ. Co to oznacza dla pacjentów?
 W przypadku pacjentów, u których zdiagnozowano choroby z tych zakresów, lekarz POZ przeprowadza poradę kompleksową, na której ustala indywidualny plan leczenia.
  Więcej rodzajów badań i dodatkowe porady.
 Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi tu między innymi o:   

  • pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG,
  • EKG wysiłkowe,
  • Holter EKG (24, 48, 72 godz.),
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych,
  • ECHO serca.

 Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.