Profilaktyka - szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2


W tym miejscu będziemy zamieszczać aktualności dotyczące szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W miarę możliwości, będziemy tu Państwa informować o postępie w przygotowaniach do szczepień.

  Na stronie gov.pl w dniu 21 września 2021 roku możemy przeczytać poniższą informację dotyczącą szczepienia dawką przypominającą szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 ("trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19").

 Przypominająca trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla osób po 50. roku życia
Rząd wspólnie z Radą Medyczną rozszerza listę osób mogących dodatkowo wzmocnić swoją odporność przeciw COVID-19. Od 24 września wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę marki Pfizer. Od początku września trzecią dawkę szczepienia przeciw koronawirusowi mogą już otrzymywać osoby m.in. leczone onkologicznie, po przeszczepach, z niedoborem odporności lub zakażone HIV.
 Od 24 września trzecia dawka dla osób po 50. roku życia
Od 24 września zostanie zwiększona lista osób uprawnionych do szczepienia trzecią dawką. Możliwość przyjęcia dodatkowej szczepionki marki Pfizer po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby powyżej 50. roku życia.
Przykładowo, jeśli otrzymałeś drugą dawkę 1 marca, Twoje skierowanie na dodatkową dawkę zostanie wystawione 1 września. W tym dniu otworzą się dla Ciebie wszystkie kanały rejestracji.
– Na ostatnich posiedzeniach Rady Medycznej rozmawialiśmy o zabezpieczeniu osób narażonych na ciężki przebieg COVID-19. Wypracowana została wspólna rekomendacja, aby po 6 miesiącach stosować dawkę przypominająca szczepienia u osób najbardziej narażonych, by chronić je w możliwie najlepszy sposób – powiedział premier Mateusz Morawiecki.
Osoby z zaburzeniami odporności już mogą przyjąć trzecią dawkę
Obecnie trzecia przypominająca dawka szczepionki przeciw COVID-19 jest przeznaczona dla osób:    

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innymi lekami, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

We wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie nie mniej niż 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19 dodatkową dawkę stosuje się:

 • u osób powyżej 18. roku życia należy stosować szczepionki mRNA, czyli Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna,
 • u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Rejestracja powyższej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.

Wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków zalecenia dotyczącej podawania dodatkowej dawki dla każdego z wymienionych preparatów mogą być uaktualnione.
Zaszczep się i bądź bezpieczny
Wykonano już 36,977 mln szczepień przeciw koronawirusowi. Pierwszą dawkę przyjęło 19,659 mln osób, a w pełni zaszczepionych jest już ponad 19,259 mln obywateli. Szczepienie pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie. Musimy być odpowiedzialni – zachowajmy czujność, by wspólnie uniknąć IV fali pandemii. Bądź bezpieczny i zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19.
Prosta rejestracja na szczepienie
Nie tylko w placówkach medycznych odbywają się szczepienia. Do akcji szczepień przyłączyły się apteki, galerie handlowe oraz pracodawcy. Dodatkowo do przyspieszenia wyszczepialności zaangażowały się lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Dzięki temu dostęp do preparatu przeciw COVID-19 jest jeszcze prostszy.
Podczas wybranych imprez masowych uczestnicy mogą przyjmować jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson.
Wszystkie osoby powyżej 12. roku życia mogą w dowolnym punkcie szczepień przyjąć dawkę przeciw koronawirusowi.
Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:
    bezpłatną infolinię 989;
    SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333;
    pobliski punkt szczepień;
    pacjent.gov.pl.

 
 

Badania wskazują na silną komórkową pamięć immunologiczną wobec SARS-CoV-2 i (również w wariancie Delta) przez co najmniej 6 m-cy po szczepieniu.

 

Od 1 lipca będzie trwała rejestracja na loterię przez infolinię 989 lub IKP. #SzczepimySięWygrywamy.

 

Szczepienia dzieci i młodzieży przeciw COVID-19 najczęstsze pytania i odpowiedzi (infografiki poniżej).

 
 
 
 
 

 Zaktualizowany w dniu 28 września 2021 roku komunikat nr 12 Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2021 roku pełna treść poniżej.

 

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy
22.09.2021
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, rozpoczął się proces wystawiania skierowań do e-rejestracji na szczepienia dawką przypominającą dla wszystkich osób, które ukończyły 50 rok życia oraz pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem.
Przypominającą dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.
U osób szczepionych dawką przypominającą należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką. Do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby spełniające kryteria określone w niniejszym komunikacie, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).
Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych preparatów w realizacji szczepień.
Informacje dodatkowe
    Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.
    W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania, od dnia 23 września 2021 r. lekarz może wystawić samodzielnie skierowanie na szczepienie przypominjące, kierując się zaleceniami określonymi w niniejszym komunikacie dotyczącymi grup uprawnionych do szczepienia przypominającego oraz przewidzianego odstępu jego podania.
    Skierowanie może wystawić lekarz jedynie dla grup wyszczególnionych w niniejszym komunikacie oraz komunikacie nr 11.
    Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.
Aspekty techniczne związane z prawidłowym wystawieniem e-skierowania oraz wpisaniem do systemu przypominającej dawki szczepienia (eKarty Szczepień) zostaną podane w momencie uruchomienia procedury szczepień przypominających.
Schematy szczepienia oraz odstęp podania dawki dodatkowej u osób z poważnymi zaburzeniami odporności zostały podane w komunikacie nr 11 Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2021 r.
Rejestracja tej grupy pacjentów trwa od 1 września 2021 r.
[1] Dawka przypominająca – podawana jest osobom zaszczepionym (te które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19) w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.
[2] Dawka dodatkowa uzupełniająca – podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).  Pełna treść komunikatu 12 MZ poniżej.

 

 Komunikat nr 11 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką dodatkową (stosowaną po pełnym schemacie szczepienia)
 01.09.2021
Minister Zdrowia informuje, że mając na uwadze zalecenia Rady Medycznej, jest możliwe podanie dodatkowej dawki szczepienia, nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego schematu szczepienia, u następujących osób z zaburzeniami odporności:

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19:

 • u osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna),
 • u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech.

Zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów.
Szczegóły poniżej. 

 

Komunikat nr 10 Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2021 roku w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) oraz Spikevax (Moderna) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat (pełna treść poniżej).

 

Komunikat nr 9 Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 (pełna treść poniżej).

Komunikat nr 8 Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2021 roku w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 (pełna treść poniżej).

 
 

Informacja ze strony gov.pl. Narodowy Program Szczepień - Przyspieszamy Narodowy Program Szczepień – dalsze zmiany zasad w II kwartale 2021r.

Zmiany w terminach szczepień między dawkami – drugie szczepienie już po 35 dniach
10.05.2021
Wszyscy pełnoletni mogą zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19 – w maju i w czerwcu jest jeszcze 4,6 mln wolnych terminów wizyt. Do tej pory podano już ponad 14 mln dawek szczepionek, a w ciągu ostatniego tygodnia 1,8 mln. W tym tygodniu do punktów szczepień trafi 2 mln kolejnych dawek. Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania dodatniego wyniku testu. Nastąpią także zmiany w terminach szczepień druga dawką – wszystkie preparaty (włącznie z AstraZenecą) będzie można przyjąć po min. 35 dniach od pierwszego szczepienia.
Narodowy Program Szczepień przyspiesza – w ciągu ostatniego tygodnia wykonano 1,8 mln szczepień. Łącznie to już ponad 14 mln dawek, które podano od początku NPS. Padł kolejny rekord dobowych szczepień – podano 418 916 zastrzyków. Na maj i czerwiec jest jeszcze wolnych 4,6 mln terminów. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.
Krócej poczekasz na drugą dawkę
Od 17 maja szczepienie ozdrowieńców odbędzie się po 30 dniach od daty otrzymania pozytywnego wyniku testu na koronawirusa. Wcześniej trzeba było odczekać aż 90 dni.
Również od 17 maja zostanie skrócony czas podawania drugiej dawki szczepionek. Największe zmiany dotyczą szczepionki AstraZeneca, gdzie okres pomiędzy szczepieniami zmieni się – z blisko 3 miesięcy do 5 tygodni.
– Zgodnie ze stanowiskiem Rady Medycznej podjęliśmy decyzję o skróceniu okresu między podaniem drugiej dawki szczepionki: Moderna z 42 dni do 35 dni, Pfizer z 42 dni do 35 dni, AstraZeneca z 84 dni do 35 dni. Zmiana wejdzie w życie od 17 maja. Podyktowana jest dostępnością szczepionek – powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Masz 18 lat lub więcej? Zaszczep się
Od 10 maja uruchomiliśmy rejestrację dla wszystkich pełnoletnich. Osobom urodzonym w 2003 roku w dniu 18-tych urodzin zostaje wystawione e-skierowanie. Zachęcamy wszystkich do rejestracji na kilka sposobów – na stronie pacjent.gov.pl lub za pośrednictwem infolinii 989. Tylko masowe szczepienia pozwolą szybciej wrócić do normalności.
15 maja w ramach Narodowego Programu Szczepień uruchomimy kampanię profrekwencyjną, by zachęć wszystkich niezdecydowanych. Do kampanii zostaną zaproszeni znani sportowcy, blogerzy i youtuberzy. Kampania będzie prowadzona w mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych.
Szczepienia w zakładach pracy
Wszystkie zakłady pracy zainteresowane udziałem w programie, powinny zgłosić się przez formularz udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W dokumencie tym należy wskazać liczbę chętnych pracowników do zaszczepienia. Nie trzeba podawać danych personalnych.
W dniach 17-23 maja uruchomimy pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. Od 1 czerwca rozpoczniemy regularne szczepienia w wysokości 300 tys. dawek tygodniowo. Obecnie zgłosiło się już ponad 740 zakładów pracy. Liczba pracowników zgłoszona w ramach tych szczepień to 826 905 osób.
Szczepienia odbywają się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą (PWDL) zgłoszonym do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jako punkt szczepień. Zakład pracy może wystawić w tym samym czasie maksymalnie 1 zgłoszenie, które powinno spełniać następujące kryteria:

 •  PWDL: w zgłoszeniu należy podać dane współpracującego PWDL (zakład pracy musi uzyskać jego zgodę).
 •  Liczba zgłoszonych osób: min. 300, bez górnego limitu (w przypadku dużych zgłoszeń, pow. 10 tys. osób, należy liczyć się z możliwym etapowaniem dostaw szczepionek).
 •  Pracodawca, we współpracy ze zgłoszonymi PWDL, powinien być w stanie zaszczepić wszystkie zgłoszone osoby w ciągu maksymalnie 5 dni (należy odpowiednio dobrać liczbę zgłaszanych osób i podmiotów medycznych).

Mobilne Jednostki Szczepień
Mobilna Jednostka Szczepień to profesjonalista medyczny, który wykona indywidualnie szczepienie poza punktami szczepień działającymi w ramach Narodowego Programu Szczepień. Program dedykowany jest do lekarzy, pielęgniarek, położne, ratownicy medyczni, felczerzy. Głównym założeniem MJS jest dotarcie do jak największej liczby osób chętnych zaszczepić się przeciwko COVID-19. Więcej informacji odnośnie kwalifikacji i organizacji procesu znajdziesz na stronie.
Przyspieszenie szczepień dla osób niepełnosprawnych
Od 10 maja zwiększyliśmy dostępność szczepionek i przyspieszamy proces szczepień dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie osoby z orzeczeniem o głębokiej niepełnosprawności mogą szczepić się poza kolejnością. Oznacza to, że takie osoby wraz z opiekunami mogą zgłosić się do punktu szczepień bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty.
Realizacja szczepień odbędzie się również w ośrodkach opieki i aktywności niepełnosprawnych za pośrednictwem istniejącej już sieci punktów szczepień – w Zakładach Aktywności Zawodowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy, Centrach i Klubach Integracji Społecznej.
W proces szczepień osób z niepełnosprawnościami zaangażowane będą również Mobilne Jednostki Szczepień. Profesjonaliści medyczni będą szczepić w domach pacjentów.

Komunikat nr 7 Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2021 roku w sprawie stosowanych schematów szczepień przeciw COVID-19 (pełna treść poniżej).

 

Informacja z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie szczepienia ozdrowieńców przeciwko COVID-19.

 

 Rejestracja.

 
 

Opis dla osób z grupy 70+ jak zarejestrować się na szczepienie przez SMS.

 

W dniu 15 stycznia w trakcie rejestracji swoich seniorów, Państwo pytali gdzie zgłosić chęć zaszczepienia się. Chęć zaszczepienia się można zgłosić przez stronę www.gov.pl/web/szczepimysie.

 
 

 Ci z Państwa, którzy zarejestrują się przez dedykowaną infolinię odnajdą swój punkt szczepień w wyszukiwarce. 

 Udostępniono wyszukiwarkę punktów szczepień

 

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r., opublikowanym w Dz.U. 2021 poz. 91 została doprecyzowana kolejność szczepień (rozdział 3a poniżej).

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 153) dokonuje korekty w § 28a (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2021 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 253) dokonuje korekty w § 28a w ust. 1 pkt 10 (jak poniżej). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 336) dokonuje korekty w § 28a w ust. 1: dodany pkt 8a i pkt 10 (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 367) dokonuje nowelizacji w kolejności szczepień (jak poniżej).

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 415) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 436) dokonuje korekty w § 29 (jak poniżej).

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz. 447), dokonuje uporządkowania dotychczasowych aktualizacji w kolejności szczepień.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 512) dokonuje zmian w koleności szczepień (Rozdział 4 § 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 546) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 617) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 729) korekty w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 814) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) dokonuje zmian w kolejności szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 905) dokonuje zmian w uprawnieniach do szczepień (§ 27, jak poniżej).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 1013) dokonuje zmian w uprawnieniach do szczepień (§ 27, jak poniżej).


 Co wiemy o programie szczepień 

 Szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 mają być dobrowolne i darmowe. 

 
 Szczepienia mają być realizowane w:
 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono w każdej gminie. 
 
 

Został udostępniony kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej z grupy 1B przeciw COVID-19.

 

Formularz kwalifikacji do szczepienia osoby dorosłej przeciw COID-19 wersja z 7 czerwca 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia osoby dorosłej przeciw COID-19 wersja z 15 maja 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia osoby niepełnoletniej przeciw COID-19 wersja z 7 czerwca 2021 roku (poniżej).

 

Formularz uproszczonej kwalifikacji do szczepienia osoby niepełnoletniej przeciw COID-19 wersja z 17 maja 2021 roku (poniżej).

 

 Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki przeciw COVID-19 firmy BioNTech (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) z dnia 21 grudnia 2020r.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 28 stycznia 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 23 lutego 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 26 marca 2021 roku poniżej.

 

 Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 14 kwietnia 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 17 maja 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 31 maja 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 13 lipca 2021 roku poniżej.

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 23 lipca 2021 roku poniżej. 

 

Ulotka Comirnaty (Pfizer, BioNTech Manufacturing GmbH) w wersji z 10 września 2021 roku poniżej.

 

 Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki COVID-19 Spikevax (Moderna) z lipca 2021 roku. 

 

 Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki COVID-19 Spikevax (Moderna) ze stycznia 2021 roku.

 

 29 stycznia 2021r., Komisja Europejska (KE) wydała zgodę na warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki wektorowej przeciwko COVID-19 „ChAdOx1-S” firmy AstraZeneca. Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki przeciwko COVID-19 „ChAdOx1-S” firmy AstraZeneca ze stycznia 2021 roku.

  Poniżej ulotka dla pacjenta szczepionki COVID-19 firmy Janssen z marca 2021 roku.

 
 

 Polska została podłączona do systemu Unijnych Certyfikatów Covid
1 czerwca 2021 roku Polska dołączyła do systemu Unijnych Certyfikatów Covid (UCC), które mają ułatwić podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów Wspólnoty zaplanowane jest od 1 lipca. Najważniejsze informacje o tym rozwiązaniu będzie można znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie gov.pl/certyfikat.
"Polska z sukcesem zakończyła procedurę przyłączenia do centralnego rozwiązania technicznego Unijnych Certyfikatów Covid utrzymywanego przez Komisję Europejską. Nasz kraj jest w grupie siedmiu państw, które są już gotowe do wydawania certyfikatów w pierwszym możliwym terminie, czyli od 1 czerwca" - poinformował Adam Niedzielski, minister zdrowia.
Unijny Certyfikat Covid jest wzajemnie uznawanym w UE dokumentem zawierającym kod QR i unikatowy identyfikator, ułatwiającym weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego.