Rejestracja - Teleporady


     1 lipca 2023 roku został odwołany obowiązujący w Polsce od 16 maja 2022 roku stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2023 poz. 1118).

Epidemia to zachorowania na daną chorobę na określonym terenie i w określonym czasie, w większej liczbie niż w poprzednim okresie.
 Stan zagrożenia epidemicznego to zwiększone prawdopodobieństwo powstania epidemii. Oznacza to formalne uznanie danego terenu za teren, na którym istnieją warunki oraz znacznego stopnia prawdopodobieństwo wystąpienia epidemii.

  Lekarz decyduje o możliwości zrealizowania świadczenia w formie teleporady.     Więcej   

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać :

  •  zalecenia
  •  e-receptę    Więcej
  •  e-skierowanie    Więcej   
  •  e-ZWM       Więcej              
  •  sugestię bezpośredniej wizyty w placówce, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne :

  • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
  • poprzedzają wizyty osobiste w przychodni,
  • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
  • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
  • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.


Porady, teleporady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przychodni.

Lekarz decyduje o możliwości zrealizowania świadczenia w formie teleporady.     Więcej

Zarejestruj się telefonicznie dzwoniąc na poniższy numer.