Historia Covid-19 - Kwarantanna


KWARANTANNA     

Od 28 marca 2022 r. zostaje zniesiona izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników, a także kwarantanna graniczna.

 • Osoby, które zakażą się koronawirusem i będą miały pozytywny wynik testu, otrzymają zwolnienie lekarskie. Mając świadomość tego, że mogą zakażać, powinny pozostać w domu.
 • Osoby przybywające do Polski nadal będą wypełniać karty lokalizacyjne.

Od 1 kwietnia bezpłatne testy (PCR i antygenowe) będą tylko na zlecenie lekarskie. Jeśli masz objawy choroby i podejrzewasz zakażenie koronawirusem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Sanepid nadal będzie monitorował sytuację epidemiczną w kraju. W momencie stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa będzie mógł nałożyć kwarantannę. Takie narzędzie będzie jednak stosowane w szczególnych przypadkach.


Kwarantanna jest to ograniczenie dotyczące osób, które:

 • przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*,
 • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem.

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).
Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Aktualne informacje o tym, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE znajdują się na stronie Straży Granicznej.


  Uwaga! Poniżej informacje historyczne - jak było wcześniej.

 Kwarantanna trwa

 • 5 dni – jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID-19 (np. jesteś lekarzem, pielęgniarką), jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa,  
 • 7 dni – po wystawieniu skierowania na test,  
 • okres izolacji domownika + 7 dni – kiedy mieszkasz z osobą, która jest na izolacji (od 15.02 - kwarantanna będzie trwała tyle co okres izolacji domownika),  
 • 7 dni – jeśli wracasz z zagranicy.  
 Uwaga! Zmieniają się zasady dotyczące izolacji i kwarantanny domowników osoby chorej.   

 Kwarantanna   Aktualne zasady znajdziesz na stronie gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna2 
  Kwarantanna trwa
 • 5 dni (jeśli udzielasz świadczeń chorym na COVID19 (np. jesteś lekarzem, pielęgniarką), jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Ochrony Państwa),  
 • 7 dni (wystawione skierowanie na test i powrót zza granicy).  
 Kwarantanna i izolacja 
 Na czym polega? 
 • kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, z powodu ryzyka zakażenia;  
 • izolacja - odosobnienie osoby chorej na SARS-CoV-2 z pozytywnym wynikiem testu.  
 Izolacja domowa 
Trwa 7 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19. Lekarz POZ może podjąć decyzję o konieczności jej przedłużenia, jeżeli twój stan zdrowia będzie tego wymagał. 
 Jeśli wykonujesz zawód medyczny, jesteś żołnierzem lub funkcjonariuszem od 2 lutego Twoja izolacja będzie trwać
 • 7 dni (od dnia uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2), 
 • lub 5 dni (jeżeli wynik testu wykonany nie wcześniej niż w piątej dobie jest negatywny). 
 Kwarantanna dla współdomowników 
Kwarantanna osób mieszkających z osobą chorą na COVID-19 trwa tyle czasu, ile izolacja chorego. 
Przez 30 dni od zakończenia choroby osoby, które zakończyły izolację lub hospitalizację nie zostaną objęte kwarantanną z powodu zamieszkiwania z osobą objętą izolacją. 
Ważne! Jeśli z powodu mieszkania z osobą zakażoną objęto Cię kwarantanną przed 15.02, odbywasz ją na dotychczasowych zasadach (czyli przez okres izolacji osoby chorej i dodatkowe 7 dni). Dodatkowo: 
 • osoby zaszczepione, które uzyskały negatywny wynik testu zostaną zwolnione z kwarantanny.  
 • osoby niezaszczepione mogą zostać zwolnione z kwarantanny w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu po zakończeniu izolacji osoby, z którą mieszkają. 
 Kwarantanna 
 Kwarantanna dotyczy osób, które: 
 • przekraczają granicę RP, 
 • mieszkają z osobą zakażoną (izolowaną), 
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej. 
 Czas trwania kwarantanny, jeśli w jej trakcie nie wystąpiły objawy COVID-19: 
 • dla osób, które udzielają świadczenia chorym na COVID-19, żołnierzy i funkcjonariuszy - 5 dni, 
 • w wyniku skierowania na test (lekarz wystawił skierowanie) - trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 7 dni,
 • dla wracających zza granicy - 7 dni.
Podczas kwarantanny: 
 • nie można opuszczać domu, 
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 
 • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu. 
 Kto nie podlega obowiązkowej kwarantannie
 • osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną COVID-19,  
 • osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie,  
 • osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna osoby zaszczepionej będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu),  
 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które chorowały na COVID-19, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (jeśli kwarantanna została nałożona ze względu na chorobę współlokatora, kwarantanna ozdrowieńca będzie zdjęta dopiero po uzyskaniu przez nią negatywnego wyniku testu),  
 • osoby współzamieszkujące z osobą na izolacji, które w ciągu ostatnich 30 dni same zakończyły izolację.  
 Ważne!  Kwarantanna może dotyczyć osób zaszczepionych, jeśli np: 
 • wracasz z wyjazdu spoza strefy Schengen i nie przedstawisz negatywnego wyniku test przy kontroli granicznej; 
 • mieszkasz z osobą, która ma koronawirusa.  
 Negatywny wynik testu a zwolnienie z kwarantanny 
 Jeśli Twoja kwarantanna została nałożona ze względu na skierowanie na test, a wynik twojego badania jest negatywny, oznacza to, że nie masz koronawirusa i nie musisz przebywać już na kwarantannie. Zachowaj jednak dotychczasowe środki ostrożności i higieny. 
 Jeśli jesteś zaszczepiony/a i Twoja kwarantanna została nałożona, ponieważ mieszkasz z osobą chorą na COVID-19, możesz wykonać test. Po otrzymaniu negatywnego wyniku zostaniesz zwolniony/a z kwarantanny.  
 Ważne!  Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna. 
 Uwaga!  Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu.   
 
 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2022r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2022 poz. 254) wprowadza zmiany w zasadach kwarantanny i izolacji (pełna treść poniżej).


 
 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. 2022 poz. 235) wprowadza zmiany w zasadach kwarantanny i izolacji (pełna treść poniżej).

 

Więcej aktualnych informacje na temat kwarantanny i izolacji znajdziesz na stronie gov.pl jak poniżej.


Na czym polega kwarantanna? 

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kwarantannie
04.11.2020
Podstawowym celem kwarantanny jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Co to jest kwarantanna i ile trwa? 
Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na koronawirusa. Co do zasady kwarantanna trwa 10 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. wobec osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika.
Przeważnie kwarantanna zaczyna się po tym jak organ inspekcji sanitarnej skontaktuje się z osobą narażoną na zakażenie. Osoba ta zostaje wtedy poinformowana o okresie trwania kwarantanny, a jej dane zostają umieszczone w tzw. systemie EWP.
Są jednak sytuacje, gdy objęcie kwarantanną jest niezależne od inicjatywy ze strony PIS (Państwowej Inspekcji Sanitarnej):
 1. tzw. kwarantanna graniczna; osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu tej granicy, obowiązkową kwarantannę, trwającą 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.
 2. kwarantanna nakładana „automatycznie” w systemie EWP następnego dnia po zleceniu wykonania testu przez lekarza POZ – trwa do chwili uzyskania wyniku ujemnego, ale nie dłużej niż 10 dni. Nie dotyczy to osób wykonujących zawody medyczne. Jeśli dzień po zakończonej kwarantannie otrzymasz informację o pozytywnym wyniku testu, zostaniesz skierowany na izolację w systemie EWP.
 3. kwarantanna, której podlega osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkująca z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Kwarantanna ta trwa przez cały okres izolacji domownika, u którego stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 plus 7 dni po zakończeni przez niego tej izolacji.
WAŻNE: 
Nowe przepisy dotyczące kwarantanny weszły w życie 3 listopada 2020r. Intencją tych zmian było to, aby osoba zamieszkująca z osobą izolowaną poddała się rzeczywistej kwarantannie już od momentu uzyskania przez współmieszkańca dodatniego wyniku testu, zanim organy Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, prowadząc dochodzenie epidemiczne, zadzwonią do tej osoby i wprowadzą jej dane do systemu.
Jednocześnie wprowadzono również podstawę do uzyskiwania przez osobę objętą ww. kwarantanną, wynagrodzenia albo zasiłku za ten okres.
Podstawą do wypłaty takiej osobie świadczeń za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny (wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego), będzie złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia ww. kwarantanny.
Oświadczenie obejmie informacje: 
 • imię i nazwisko oraz numer PESEL, ubezpieczonego,  
 • datę rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny (dzień, w którym domownik otrzymał informację o dodatnim wyniku testu), 
 • datę zakończenia kwarantanny (kwarantanna kończy się po 7 dniach od momentu zwolnienia z izolacji zakażonego domownika), 
 • imię, nazwisko, numer PESEL osoby zakażonej, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia przez nią izolacji w warunkach domowych.  
Od kiedy zaczyna się kwarantanna 
Kwarantanna osoby skierowanej na badanie trwa od dnia następującego po dniu wystawienia skierowania przez lekarza do czasu uzyskania wyniku ujemnego.
W nowych przepisach doprecyzowano, że nie trwa dłużej niż 10 dni – rozwiązuje to problem zbyt długiego oczekiwania na wynik testu i nie udało się uzyskać wyniku ujemnego, który stanowi podstawę zwolnienia.

Co to jest izolacja i ile trwa? 
W przypadku uzyskania dodatniego wyniku testu, kwarantanna przekształca się w izolację, która kończy się:
 • u osób objawowych – 3 dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów, 
 • u osób bezobjawowych – 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (poprzedzającej kwarantanny się w te 10 dni nie wlicza). 
Kto podlega kwarantannie? 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają:
 • osoby, które zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2 – kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej, 
 • osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,
      osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) – od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną (poddaną izolacji) do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej,
 • wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granicę RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy (więcej informacji: Koronawirus: wjazd do Polski).
Kogo kwarantanna nie obejmuje? 
Obowiązkowej kwarantannie nie podlegają:
 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą przebywającą na kwarantannie, 
 • osoby zamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z osobą skierowaną na test zarówno bezobjawową, jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę; dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w izolację, 
 • osoby, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych z powodu stwierdzenia zakażenia koronawirusem, 
 • osoby wykonujące zawód medyczny, pod warunkiem codziennego wykonywania testu antygenowego przez co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych. 
WAŻNE: 
 1. osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie – to jest np. sytuacja w której dziecko idzie na kwarantannę bo okazało się, że jego nauczycielka jest chora – jego rodzice nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu. 
 2. osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, czyli taką, która ma pozytywny wynik testu, ma obowiązek poddania się kwarantannie – to jest sytuacja, w której np.: mąż ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji, wtedy wszyscy razem mieszkający członkowie rodziny powinni poddać się kwarantannie. 
Kwarantanna – i co dalej? 
Zostałeś objęty kwarantanną i zastanawiasz się, co teraz musisz zrobić. Po pierwsze, postępuj odpowiedzialnie i bezwzględnie pozostań w domu. Powinieneś to zrobić również, jeśli jeszcze nie masz formalnej informacji o objęciu kwarantanną i dobrze się czujesz.
Zasady obowiązujące w czasie trwania kwarantanny:
 • nie opuszczaj miejsca zamieszkania, zakaz obejmuje też spacery z psem, wyjścia do sklepu czy do lekarza,
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to lekarza pierwszego kontaktu, 
 • postępuj zgodnie ze wskazówkami lekarza, sanepidu oraz innych służb,
 • współpracuj ze służbami, w tym z sanepidem i policją w zakresie kontroli przebywania w miejscu zamieszkania podczas trwania kwarantanny, 
 • zainstaluj obowiązkową aplikację Kwarantanna domowa (do pobrania na stronie: aplikacja Kwarantanna domowa).
Skąd informacja o objęciu kwarantanną? 
Informacja o objęciu kwarantanną zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP). Dostęp do tego systemu ma m. in Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Status związany z kwarantanną, możesz sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) – Logowanie.
Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych w objęciem kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dokumentowane wpisem w systemie EWP.

Kwarantanna a świadczenia pieniężne 
Informacja o kwarantannie w systemie EWP jest dostępna również dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia je pracodawcom na profilu PUE ZUS. Podstawą wypłaty świadczenia z tytułu choroby (wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego) za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja w systemie.
Osoba skierowana na kwarantannę przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny jest informacja z systemu EWP.
Ubezpieczony poddany kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem osoby, z którą wspólnie zamieszkuje lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe (pozytywny wynik testu) powinien do wypłaty tych świadczeń złożyć oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.
Ubezpieczony, który ubiega się o zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych, powinien złożyć oświadczenie o konieczności sprawowania tej opieki.
Podmiot, który wypłaca świadczenia z tytułu choroby lub sprawowania opieki (pracodawca lub ZUS) może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.
Więcej informacji, w tym wzory oświadczeń znajdziesz na stronie: Dokumentowanie kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki

Wsparcie w czasie kwarantanny 
Jeśli podczas kwarantanny potrzebujesz pomocy, np. z zrobieniu zakupów, możesz skontaktować się w lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajdziesz na stronie: Pomoc w czasie kwarantanny
Jeśli potrzebujesz wsparcia psychologicznego, zajrzyj na stronę: Pomoc psychologiczna 

Konsekwencje nieprzestrzegania kwarantanny 
Kontrolę realizacji obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa lub Wojska Obrony Terytorialnej. Przepisy prawa przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na osoby, które nie przestrzegają kwarantanny. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwarantanny, zadzwoń na całodobową infolinię do kontaktu z inspekcją sanitarną: +48 22 25 00 115.

  Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

 Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Od 28 listopada zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza. W tych sytuacjach nie ma obowiązku zgłaszania się do sanepidu. 


Na stronie internetowej GIS (Główny Inspektor Sanitarny) możemy przeczytać o automatycznym powiadomieniu o nałożeniu kwarantanny.
"Uwaga! W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48 22 10 43 705 to numer, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę. W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny prosimy dzwonić pod numer +48 22 25 00 115."
Informacje w sprawie kwarantanny COVID-19 można uzyskać dzwoniąc na numer całodobowej infolinii +48 22 25 00 115.