Historia Covid-19 - Wymaz - przygotowanie


Jak przygotować się do badania? 

Minimum 2 godziny przed badaniem: 

 • nie spożywaj posiłków, 
 • nie pij, 
 • nie żuj gumy, 
 • nie płucz jamy ustnej i nosa, 
 • nie myj zębów, 
 • nie przyjmuj leków, 
 • nie pal papierosów. 
 

Jakie trzeba mieć dokumenty przy sobie podczas wykonywania badania w mobilnym punkcie pobrań? 

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 
 • Przy wykonywaniu badań "prywatnych" (pacjent prywatny): uzupełniony formularz zlecenia badania pobrany ze strony internetowej oraz dowód wpłaty.
 

Jak wygląda badanie w kerunku SARS-CoV-2 w mobilnym punkcie pobrań "krok po kroku"; 

 1. Zatrzymaj samochód w wyznaczonym miejscu, 
 2. Przygotuj potrzebne dokumenty, 
 3. Na znak badającego podjedź na stanowisko,
 4. Okaż dokument tożsamości bez otwierania szyby,
 5. Po weryfikacji tożsamości podjedź na stanowisko pobierania materiału,
 6. Wyłącz silnik pojazdu,
 7. Pozostań w pojeździe,
 8. Otwórz okno i przygotuj się do badania,
 9. Badanie składa się z pomiaru temperatury i pobraniu wymazu z gardła i z nosa. 

W trakcie badania trzeba stosować się do poleceń pracowników punktu testowego. 

 

Konsekwencje niewłaściwego przygotowania się do badania. 

W przypadku niewłaściwego przygotowania się do badania, wzrasta ryzyko zahamowania reakcji PCR i otrzymania wyniku niediagnostycznego. Wynik niediagnostyczny wymaga ponownego pobrania materiału i wykonania badania.