Historia Covid-19 - zgłoś kwarantannę przez IKP


 Od 28 marca 2022 r. zostaje zniesiona izolacja domowa oraz kwarantanna dla współdomowników, a także kwarantanna graniczna.

  • Osoby, które zakażą się koronawirusem i będą miały pozytywny wynik testu, otrzymają zwolnienie lekarskie. Mając świadomość tego, że mogą zakażać, powinny pozostać w domu.
  • Osoby przybywające do Polski nadal będą wypełniać karty lokalizacyjne.

Od 1 kwietnia bezpłatne testy (PCR i antygenowe) będą tylko na zlecenie lekarskie. Jeśli masz objawy choroby i podejrzewasz zakażenie koronawirusem, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Sanepid nadal będzie monitorował sytuację epidemiczną w kraju. W momencie stwierdzenia zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa będzie mógł nałożyć kwarantannę. Takie narzędzie będzie jednak stosowane w szczególnych przypadkach.


  Uwaga! Poniżej informacje historyczne - jak było wcześniej. Bezpośrednio z Internetowego Konta Pacjenta zgłosisz online kwarantannę do sanepidu.

Od 23.11.2020r. koniec z dzwonieniem do sanepidu w celu zgłoszenia do kwarantanny.

Nowa funkcjonalność to formularz online, który – jeśli masz pozytywny wynik testu lub kontakt z osobą zakażoną – umożliwia przesłanie o tym informacji bezpośrednio do inspekcji sanitarnej. Przejdziesz na formularz z Internetowego Konta Pacjenta. To oszczędność czasu i wygoda, a równocześnie przejaw obywatelskiej odpowiedzialności.
Link do formularza, który umożliwia przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego, widzi każdy, kto zaloguje się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl (Otworzy się w nowej karcie). Dodatkowo osoby, które widzą na swoim koncie alert o nałożonej na nie izolacji domowej, zachęcane są wprost, aby wypełnić takie zgłoszenie do sanepidu i tym samym wskazać, z kim miały kontakt. To kolejne z cyfrowych rozwiązań w zdrowiu, które ułatwia funkcjonowanie podczas pandemii.
W praktyce oznacza to, że Obywatel, który chce przekazać inspekcji sanitarnej informację o sytuacji epidemiologicznej – własnej, swojego dziecka lub osoby, która go upoważniła do takiego działania w swoim imieniu, nie szuka numeru telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej, nie czeka na połączenie, ale od razu loguje się na swoje Internetowe Konto Pacjenta i wypełnia formularz online. 
Na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) należy się logować poprzez stronę pacjent.gov.pl(Otworzy się w nowej karcie). Każdy, po zalogowaniu, zobaczy po prawej stronie obok powitania napis „Kwarantanna – zgłoszenie online” wraz z czerwoną ikonką przedstawiającą koronawirusa. Wystarczy kliknąć na napis „Kwarantanna – zgłoszenie online”, by znaleźć się na stronie formularza i wypełnić wywiad epidemiologiczny. Ułatwieniem jest to, że formularz kontaktowy do sanepidu dostępny jest z poziomu Internetowego Konta Pacjenta i nie ma potrzeby logować się dodatkowo, aby autoryzować swoje dane. Po wysłaniu zgłoszenia należy czekać na kontakt ze strony sanepidu.
W formularzu zgłoszenia kwarantanny należy zaznaczyć, czy:

  • mamy pozytywny wynik testu na koronawirusa (test PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2), 
  • mieliśmy bliski kontakt z osobą zakażoną, 
  • jako rodzic lub opiekun mamy upoważnienie do wykonywania czynności za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta w imieniu swojego dziecka lub osoby, która nie umie się samodzielnie zarejestrować, a powinna się zgłosić do sanepidu.

Poniżej przykładowy widok nowej funkcjonalności po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 

 

Inaczej nowa funkcjonalność wygląda na koncie osób z pozytywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2. Osoby takie wraz z alertem o nałożeniu na nie izolacji domowej zobaczą na swoim Internetowym Koncie Pacjenta wyraźny komunikat z prośbą, by wypełnić formularz kontaktowy, w celu zgłoszenia do sanepidu osób, z którymi miały kontakt (komunikat w brzmieniu: „Poinformuj sanepid o osobach, z którymi miałeś bliski kontakt – wypełnij formularz.”).

Tak to widzi osoba, która ma pozytywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 i otrzymała alert o nałożeniu na nią izolacji domowej.

Na stronie pacjent.gov.pl (Otworzy się w nowej karcie) na bieżąco aktualizowana jest sekcja informacyjna poświęcona koronawirusowi. Znajdują się tam m.in. informacje – gdzie i na jakich zasadach można wykonać test na koronawirusa wraz z aktualną mapą mobilnych punktów pobrań wymazu(Otworzy się w nowej karcie) oraz zasady kwarantanny lub izolacji domowej(Otworzy się w nowej karcie). Internauta znajdzie również przejrzystą instrukcję logowania na Internetowe Konto Pacjenta(Otworzy się w nowej karcie).
Do dyspozycji pacjentów pozostaje infolinia (800 190 590) oraz chatbot – wirtualny asystent – widoczny na stronie jako pomarańczowa ikona z białym dymkiem, który odpowiada na pytania dotyczące cyfrowych usług w zdrowiu (IKP, e-recepta, e-skierowanie).

 Internetowe Konto Pacjenta (IKP) udostępnia wiele innych informacji, które dotyczą stanu zdrowia pacjenta w czasie pandemii: 

  • Wyniki testów w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 finansowanych ze środków publicznych, a także te wyniki testów finansowanych prywatnie, które są dodatnie.
  • Informację o tym, że na pacjenta nałożono kwarantannę lub izolację domową, oraz na jaki okres. Przypomnijmy, że lekarz może przedłużyć izolację domową z uwagi na stan zdrowia pacjenta. 
  • Możliwość pobrania przez pacjenta dokumentu z elektronicznym podpisem, potwierdzającego kwarantannę lub izolację domową, by wysłać go mailem do pracodawcy.
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, dzięki której pacjent może szybko i bezpiecznie sprawdzić informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która go do tego upoważniła. Dzięki IKP wiele spraw związanych ze zdrowiem pacjenci mogą załatwić bez wychodzenia z domu: odebrać e-receptę lub e-skierowanie, sprawdzić dawkowanie przepisanego leku, wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).