Unijny Certyfikat COVID (UCC)


 Czym jest Unijny Certyfikat COVID (UCC)

 Unijny Certyfikat COVID (UCC) dostaje osoba, która:
 • otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki)
 • lub otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godz.) 
 • lub wyzdrowiała po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

 Najważniejsze cechy zaświadczenia: 

 • ma format cyfrowy lub papierowy (wydruk)
 • zawiera kod QR
 • jest nieodpłatne
 • jest w języku narodowym i po angielsku
 • jest zabezpieczone i łatwe do zweryfikowania
 • jest ważne we wszystkich krajach UE.

 Co zawiera certyfikat wydany po szczepieniu: 

 • Twoje imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • nazwę choroby, której dotyczy szczepienie
 • dane o szczepionce (nazwę szczepionki, nazwę producenta)
 • numer dawki w serii szczepień/dawek
 • datę szczepienia
 • nazwę państwa, w którym dokonano szczepienia
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

 Co zawiera certyfikat wydany po teście:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, której dotyczy test
 • informacje o wykonanym teście (rodzaj testu, nazwa testu, nazwa producenta testu) datę i godzinę pobrania próbki do testu wynik testu
 • informację o punkcie, który wykonał test
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informacje o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu.

 Co zawiera certyfikat wydany ozdrowieńcowi:

 • imię (imiona) i nazwisko posiadacza certyfikatu
 • datę urodzenia posiadacza certyfikatu
 • chorobę, którą przebył posiadacz certyfikatu (COVID-19)
 • datę pierwszego dodatniego wyniku testu (w ciągu ostatnich 180 dni od momentu próby pozyskania certyfikatu wynikającego z przebycia choroby)
 • nazwę państwa, w którym wykonano test
 • informację o wystawcy certyfikatu i unikalny identyfikator certyfikatu
 • data ważności od i do certyfikatu.
 

  Gdzie znajdę certyfikat
Unijny Certyfikat COVID znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, w aplikacjach mojeIKP oraz mObywatel.

 Sprawdź, jak się zalogować na Internetowe Konto Pacjenta
    Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta
    wybierz kafelek „Certyfikaty” na dole strony
    wybierz rodzaj certyfikatu i kliknij na „Pobierz kod QR”
    zapisz pdf na swoim urządzeniu lub wydrukuj, możesz też zeskanować kod.

Ściągnij instrukcję, która w prosty sposób wyjaśnia, jak zainstalować aplikację mojeIKP i pobrać UCC

 Jak UCC pomoże w swobodnym przemieszczaniu się
Unijny Certyfikat COVID (UCC) jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie.

    Uwaga, wszystkie kraje unijne wprowadzą to rozwiązanie dopiero 1 lipca (z sześciotygodniowym okresem przejściowym).

Każdorazowo przed podróżą sprawdź obowiązujące regulacje w kraju, do którego się udajesz. Niektóre kraje będą wymagały pełnego zaszczepienia, inne uznają, że wystarczy, że podano Ci pierwszą z dawek szczepionki dwudawkowej.

Aktualne zasady podróżowania znajdziesz na stronie Re-open EU.

 Czy niezaszczepieni będą mogli podróżować do innego kraju UE 
Tak. UCC dostaną także ozdrowieńcy i osoby, które wykonały w odpowiednim czasie test na obecność koronawirusa i otrzymały wynik negatywny. Ponadto wszystkie dotychczasowe rozwiązania dotyczące przemieszczania się zostaną utrzymane. Jednak, podróżując bez UCC, musisz liczyć się np. z koniecznością poddania się kwarantannie.

 Czy rodzaj podanej szczepionki ma znaczenie
Państwa unijne zobowiązały się akceptować zaświadczenia o szczepieniu każdą szczepionką, która uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Unii.

Certyfikat będzie dostępny na Internetowym Koncie Pacjenta już od pierwszej dawki zaszczepienia. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie będzie honorowało taki certyfikat. Jest to indywidualna decyzja państwa UE. Dlatego musisz sprawdzić to przed podróżą.


 Jak długo będzie ważny certyfikat

 • W przypadku szczepionki – na razie przez rok, chyba że badania potwierdzą, że odporność trwa dłużej.
 • W przypadku testu PCR lub antygenowego w Polsce to 48 h.
 • W przypadku ozdrowieńców od 11 do 180 dnia od pozytywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. 

 Jak będzie sprawdzana ważność certyfikatu

Certyfikat w czasie kontroli będzie skanowany za pomocą specjalnej aplikacji – Skanera Certyfikatów Covid. Aplikacja dostępna jest do pobrania na Google Play i App Store. i umożliwia odczytanie danych z QR kodu, który znajduje się na certyfikacie.

Aplikacja pokazuje też podstawowe dane o właścicielu kodu QR, w tym imiona, nazwisko oraz dzień i miesiąc urodzin, aby można było sprawdzić, czy kod należy do osoby, która go okazuje. Osoba, która przedstawia kod QR do skanowania, wyraża równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym kodzie.

 Czy dzieci będą otrzymywały Unijny Certyfikat COVID 
Certyfikaty mogą być wydawane w imieniu osób, które są uprawnione do ich samodzielnego odbioru – także więc rodzicom w imieniu ich dzieci oraz opiekunom osób niesamodzielnych.

 Certyfikat dostanie:

 • dziecko, które miało negatywny wynik testu
 • dziecko od 12 do 17 roku życia jeśli się zaszczepiło
 • dziecko, które wyzdrowiało po COVID-19.

UCC dla dziecka pobierzesz, jak przejdziesz na konto dziecka (po zalogowaniu na IKP wchodzisz przez „Uprawnienia” na jego konto. Pamiętaj, że automatycznie dostęp do konta niepełnoletniego ma rodzic, który zgłosił dziecko do ZUS. Przeczytaj, jak upoważnić do tego drugiego rodzica). 


 Czy Unijny Certyfikat COVID zastąpi zaświadczenie o szczepieniu 
Zaświadczenie o szczepieniu w języku polskim i angielskim nadal będzie dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta. Może się przydać np. osobom podróżującym poza kraje UE.

Wszystkie najważniejsze informacje o Unijnym Certyfikacie COVID możesz znaleźć w języku polskim i angielskim na stronie gov.pl/certyfikaty .