Rejestracja - Zasady rejestracji


 Zasady rejestracji
Zasady rejestracji pacjentów do poradni podstawowej opieki zdrowotnej.
  1. Ogólne zasady rejestracji.

 • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni podstawowej opieki zdrowotnej z zakresie 8.00 – 18.00.
 • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem upoważnionej osoby trzeciej.
 • Osoby głuche lub niedosłyszące, które posiadają aktywną deklarację wyboru pracownika medycznego, mogą się rejestrować (w godzinach: pon-pt 8:00 - 18:00) do wybranego lekarza na wizytę przy użyciu SMS na nr telefonu 573829324. Warunkiem rejestracji jest posiadanie aktywnej deklaracji wyboru lekarza z podanym nr telefonu osoby głuchej lub niedosłyszącej (uchwała NR 29/03/2024/01 z dnia 29 marca 2024r.).

  2. Wymagane dokumenty:

 • Dowód tożsamości.
 • Stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta, w sytuacji kiedy będzie miał zastosowanie.

  3. Ustalanie terminu wizyty.

 • Pacjenci rejestrujący się rano w danym dniu z dolegliwościami nagłymi są przyjmowani w dniu bieżącym. Inni pacjenci są zapisywani do terminarza zgodnie z kolejnością przyjęć do danego lekarza POZ.
 • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, wraz ze wskazaniem godziny. Dzień i godzina uzyskania świadczenia powinny być uzgodnione w miarę możliwości z pacjentem. Wskazanie pacjentowi dnia i godziny udzielenia świadczenia powinno korelować z harmonogramem udzielania świadczeń przez danego lekarza poz. W harmonogramie w miarę możliwości powinny być wydzielone miejsca dla pacjentów rejestrujących się w danym dniu rano z kolejki przed kartoteką, oraz miejsca dla pacjentów rejestrujących się z wyprzedzeniem w kartotece jak również miejsca dla pacjentów obsługiwanych w danym dniu, którym wyznaczony zostaje termin kolejnej wizyty. Pacjent który zostaje zarejestrowany poprzez wpisanie do harmonogramu przyjęć otrzymuje w razie potrzeby informację na piśmie (np na odpowiedniej karteczce) dotyczącą terminu wizyty.

  4. Ważne informacje.

 • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
 • Istnieje możliwość udzielenia świadczenia pacjentowi spoza listy pacjentów poz tutejszego zakładu w przypadkach pilnych, kiedy nie jest możliwe udzielenie świadczenia przez lekarza poz do którego pacjent jest zapisany. Świadczenia takie, udzielane w sytuacjach pilnych, mają charakter doraźny – pacjent któremu udzielono takiego świadczenia musi kontynuować leczenie u swojego lekarza poz. Podobnie istnieje możliwość udzielenia świadczenia osobie spoza Polski a zamieszkałego i ubezpieczonego w kraju Unii Europejskiej posiadającego kartę EKUZ. Takie świadczenie może mieć również tylko charakter doraźny - pacjent musi kontynuować leczenie w kraju Unii, w którym posiada ubezpieczenie jeżeli stan zdrowia pozwoli mu na podróż z powrotem do kraju wyjściowego.
 • W przypadku rezygnacji przez pacjenta z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu, obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia z pominięciem obowiązujących procedur. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 • Lekarz decyduje o możliwości zrealizowania świadczenia w formie teleporady.