Profilaktyka - Zalecane szczepienia ochronne


Zalecane szczepienia ochronne lub inaczej wskazane w celu rozszerzenia zakresu ochrony lub zmniejszenia liczby zastrzyków są obecnie nierefundowane z budżetu państwa.
  Szczepienia zalecane uzupełniają szczepienia obowiązkowe. Umożliwiają szerszą ochronę przed następującymi chorobami zakaźnymi:
 • ospa wietrzna       Więcej      
 • odkleszczowe zapalenie mózgu     Więcej   
 • wirusowe zapalenie wątroby typu A  (WZW typu A)     Więcej    
 • grypa     Więcej  
 • covid-19       Więcej      
 • zakażenia rotawirusowe, dla *dzieci urodzonych w 2020 roku szczepienie jest zalecane, tj. nieobowiązkowe i koszt szczepienia ponosi rodzic.     Więcej   
 • zakażenia meningokokowe,     Więcej    
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV).      Więcej          
 • półpasiec          Więcej       

Szczepienia zalecane dla Twojego dziecka (odpłatne).

Wiek dziecka

Szczepienie zalecane przeciw

6. – 24. tydzień życia

biegunce (rotawirusom)*

Od 2. miesiąca życia

Inwazyjnym zakażeniom Neisseria Meningitidis

Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież,
która nie chorowała na WZW typu A.

WZW typu A

Od 10. roku życia

ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) 
 
 
 
 
 
 
 

Szczepienia zalecane dla osób dorosłych (odpłatne)

 • Przeciwko grypie

Zalecane wszystkim osobom, w tym w szczególności:
    • osobom starszym,
    • osobom o obniżonej odporności,
    • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.
Szczepienie należy powtarzać co roku.

 • Przeciwko pneumokokom Streptococcus Pneumoniae

Zalecane osobom dorosłym, w tym w szczególności powyżej 65 roku życia także ze wskazanych grup ryzyka (w tym m.in. osobom z: przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową, płuc, chorobą alkoholową, przewlekłymi chorobami wątroby, cukrzycą).

 • Przeciwko odrze, śwince, różyczce

Zalecane:
    • osobom nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych,
    • młodym kobietom pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły itp.),
    • młodym mężczyznom w celu zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie tym, którzy nie byli szczepieni w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia obowiązkowego upłynęło 10 lat.

 • Przeciwko ospie wietrznej
  Zalecane:
    • osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych,
    • kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.

 • Przeciwko półpaścowi
Zalecane:
    • osobom dorosły, które przebyły zakażenie wirusem ospy wietrznej oraz w szczególności:
    z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności. tj. immunosupresja jatrogenna, zakażenie wirusem HIV, choroba nowotworowa (białaczka, chłoniak, szpiczak mnogi), przeszczepienie narządu miąższowego lub macierzystych komórek krwiotwórczych (HSCT);
    z przewlekłymi chorobami serca;
    z przewlekłymi chorobami wątroby;
    z przewlekłymi chorobami płuc;
    z przewlekłymi chorobami nerek;
    z chorobami autoimmunizacyjnymi;
    z cukrzycą;
    z depresją;
    lub ukończyły 50 rok życia.

 • Przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi

Zalecane osobom powyżej 19. roku życia – pojedyncze dawki przypominające co 10 lat oraz osobom starszym, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie. Dawkę należy powtarzać co 10 lat.

 • Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Zalecane osobom pracującym m.in. przy produkcji lub dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych.

 • Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Zalecane:
    • osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym,
    • osobom, które ze względu na tryb życia i wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny,
    • osobom przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.

 • Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Zalecane osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu choroby, w szczególności:
    • zatrudnionym przy eksploatacji lasu,
    • rolnikom,
    • turystom.


  szczepienia tel. +48 573862742
Kalendarz szczepień dorosłych. Pracownicy ochrony zdrowia.

Zalecane szczepienia pracowników ochrony zdrowia.

Każde szczepienie jest poprzedzone badaniem, kwalifikującym do jego wykonania.