Koronawirus - Wymaz - przygotowanie


Jak przygotować się do badania? 

Minimum 2 godziny przed badaniem: 

  • nie spożywaj posiłków, 
  • nie pij, 
  • nie żuj gumy, 
  • nie płucz jamy ustnej i nosa, 
  • nie myj zębów, 
  • nie przyjmuj leków, 
  • nie pal papierosów. 

Jakie trzeba mieć dokumenty przy sobie podczas wykonywania badania? 

  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. 

Konsekwencje niewłaściwego przygotowania się do badania. 

W przypadku niewłaściwego przygotowania się do badania, wzrasta ryzyko zahamowania reakcji PCR i otrzymania wyniku niediagnostycznego. Wynik niediagnostyczny wymaga ponownego pobrania materiału i wykonania badania.