Dla Pacjenta - Wizyta w POZ


 Jak przygotować się do wizyty stacjonarnej w poradni POZ ?

  Jak przygotować się do wizyty w POZ, aby jak najlepiej ją wykorzystać? Oto kilka prostych zasad, o których należy pamiętać:
    Umów wcześniej termin wizyty.
    Przyjdź na umówioną wizytę ok. 5 min. przed planowaną godziną, uwzględniając zasady panujące w placówce.
    Jeśli jesteś przeziębiony, pamiętaj o założeniu maseczki, aby chronić innych, niezależnie od tego, czy akurat wymagają tego przepisy.
    Przygotuj i weź ze sobą:
a. listę aktualnie przyjmowanych leków,
b. wyniki badań, które ostatnio wykonałeś/aś,
c. wypisy szpitalne oraz karty informacyjne z innych konsultacji, jeśli takie posiadasz.
    Na wizytę możesz przyjść z kimś z rodziny, opiekunem bądź osobą bliską.
    Przygotuj i weź ze sobą spis problemów, które chcesz poruszyć na wizycie. Uszereguj je od najważniejszego do najmniej istotnego dla twojego stanu zdrowia.
    Poczekaj, aż zostaniesz poproszony do gabinetu, nie wchodź bez zaproszenia – może tam właśnie trwać badanie innego pacjenta.
    Pamiętaj, że Twoje odpowiedzi na zadawane pytania mają duże znaczenie dla prawidłowej diagnozy i leczenia.
    Na koniec wizyty zadaj dodatkowe pytania lekarzowi, jeśli jakieś zalecenia nie są dla ciebie zrozumiałe. Przeciętnie czas wizyty wynosi ok. 10-15 min. W tym czasie lekarz postara się dowiedzieć, z jakim problemem do niego przychodzisz, zbada Cię i postawi diagnozę albo zaproponuje dalszą diagnostykę lub leczenie.
    Jeśli pacjent nie zna języka polskiego, na wizytę powinien zgłosić się z osobą, która porozumiewa się w tym języku. Pacjent ma prawo do obecności osoby przez niego wskazanej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Taka osoba może pomóc w komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, być jego tłumaczem i przekazywać informacje dotyczące stanu zdrowia czy zaleceń lekarskich.
  Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w Nawigatorze Pacjenta       Więcej


   Źródło: gov.pl/web/rpp/nawigator-pacjenta-praktyczny-poradnik-jak-poruszac-sie-po-systemie-ochrony-zdrowia