Dla Pacjenta - Wizyta w POZ


 Jak przygotować się do wizyty stacjonarnej w poradni POZ ?

  Jak przygotować się do wizyty w POZ, aby jak najlepiej ją wykorzystać? Oto kilka prostych zasad, o których należy pamiętać:
    Umów wcześniej termin wizyty.
    Przyjdź na umówioną wizytę ok. 5 min. przed planowaną godziną, uwzględniając zasady panujące w placówce.
    Jeśli jesteś przeziębiony, pamiętaj o założeniu maseczki, aby chronić innych, niezależnie od tego, czy akurat wymagają tego przepisy.
    Przygotuj i weź ze sobą:
a. listę aktualnie przyjmowanych leków,
b. wyniki badań, które ostatnio wykonałeś/aś,
c. wypisy szpitalne oraz karty informacyjne z innych konsultacji, jeśli takie posiadasz.
    Na wizytę możesz przyjść z kimś z rodziny, opiekunem bądź osobą bliską.
    Przygotuj i weź ze sobą spis problemów, które chcesz poruszyć na wizycie. Uszereguj je od najważniejszego do najmniej istotnego dla twojego stanu zdrowia.
    Poczekaj, aż zostaniesz poproszony do gabinetu, nie wchodź bez zaproszenia – może tam właśnie trwać badanie innego pacjenta.
    Pamiętaj, że Twoje odpowiedzi na zadawane pytania mają duże znaczenie dla prawidłowej diagnozy i leczenia.
    Na koniec wizyty zadaj dodatkowe pytania lekarzowi, jeśli jakieś zalecenia nie są dla ciebie zrozumiałe. Przeciętnie czas wizyty wynosi ok. 10-15 min. W tym czasie lekarz postara się dowiedzieć, z jakim problemem do niego przychodzisz, zbada Cię i postawi diagnozę albo zaproponuje dalszą diagnostykę lub leczenie.
    Jeśli pacjent nie zna języka polskiego, na wizytę powinien zgłosić się z osobą, która porozumiewa się w tym języku. Pacjent ma prawo do obecności osoby przez niego wskazanej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Taka osoba może pomóc w komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, być jego tłumaczem i przekazywać informacje dotyczące stanu zdrowia czy zaleceń lekarskich.
  Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziesz w Nawigatorze Pacjenta       Więcej


   Źródło: gov.pl/web/rpp/nawigator-pacjenta-praktyczny-poradnik-jak-poruszac-sie-po-systemie-ochrony-zdrowia

 
Dziecko u lekarza. Czy małoletni pacjent może sam pójść na wizytę?

 Dziecko u lekarza. Czy małoletni pacjent może sam pójść na wizytę?
  19.10.2023
 Wizyty lekarskie małoletniego pacjenta co do zasady odbywają się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
Jeśli pacjent ukończył 16 lat, wtedy zgodę na leczenie lub wykonanie badania musi wyrazić zarówno rodzic, jak i sam małoletni pacjent. Prawo przewiduje w takim przypadku zgodę równoległą – tzw. podwójną – samego zainteresowanego i opiekuna, którym co do zasady jest rodzic. W przypadku rozbieżności w sprawie leczenia dotyczących różnych decyzji pomiędzy pacjentem, który ukończył 16 lat i jego rodzicem, sprawę rozstrzyga sąd opiekuńczy.
 Wszystko na temat wizyty dziecka u lekarza znajdziesz w Nawigatorze Pacjenta!     Więcej  

 
Dziecko u lekarza.  Kim jest opiekun faktyczny?

  Dziecko u lekarza.  Kim jest opiekun faktyczny? 
   03.11.2023  
  Kim jest opiekun faktyczny?
Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest otrzymanie pomocy lekarskiej dla dziecka, pomimo że w danej chwili dziecko nie przebywa pod opieką rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Zatem rodzic nie może osobiście zgłosić się na wizytę lekarską ze swoim dzieckiem. Małoletni pacjent przebywa wtedy najczęściej pod opieką opiekuna faktycznego.
Opiekunem faktycznym jest osoba sprawująca, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga (zatem definicja opiekuna faktycznego nie dotyczy wyłącznie opieki nad małoletnim, lecz dotyczy także innych osób pełnoletnich, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie działać we własnym imieniu).
Czy opiekun faktyczny może zgłosić się z dzieckiem na wizytę lekarską?
Tak. Opiekun faktyczny, który opiekuje się dzieckiem podczas nieobecności rodziców może zabrać dziecko do lekarza. Opiekunem faktycznym może być członek rodziny, osoba bliska lub inna osoba sprawująca opiekę nad pacjentem.
Czy opiekun faktyczny może wyrazić zgodę na wszystkie czynności medyczne wobec dziecka, którym się opiekuje?
Nie. Opiekun faktyczny nie może wyrazić́ zgody na zabieg o podwyższonym ryzyku, np. operację, inwazyjne badanie czy wykonanie iniekcji. Jeśli zachodzi konieczność podjęcia tego rodzaju leczenia, wówczas konieczna jest pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych małoletniego pacjenta (najczęściej będą to rodzice).
Wyjątek stanowi sytuacja, w której konieczne jest wykonanie czynności medycznych ze względu na zagrożenie życia i zdrowia dziecka. Wtedy lekarz udziela natychmiastowej pomocy, nawet jeśli nie uzyskał zgody rodziców małoletniego pacjenta.
Kończysz 18 lat. Czy musisz zmienić poradnię specjalistyczną i poradnię POZ? Sprawdź w Nawigatorze Pacjenta!

  Więcej informacji znajdziesz w Nawigatorze Pacjenta!    Więcej