Warto wiedzieć - e-ZWM


Co to jest e-ZWM ?

e-ZWM to "wypełnione w systemie eZWM NFZ zlecenie na wyroby medyczne", które zastępuje tradycyjny wniosek papierowy wymagający potwierdzenia w oddziale NFZ. Wniosek e-ZWM (zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne) wystawia lekarz lub inna osoba uprawniona w systemie informatycznym eZWM Narodowego Funduszu Zdrowia. Po wypełnieniu wniosku e-ZWM, wystawca zatwierdza wypełniony dokument i czeka na zatwierdzenie go przez NFZ. Zatwierdzony wniosek jest drukowany, a wydruk podpisywany tradycyjnie przez wystawiającego.
Wniosek e-ZWM otrzymasz:

1. Unikalny numer identyfikacyjny nadany przez NFZ możesz otrzymać w trakcie np. teleporady, o ile NFZ zatwierdzi dokument w czasie jej trwania,

 

2. Podpisany wydruk e-ZWM (zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne) otrzymasz w Przychodni.

Wydruk zlecenia e-ZWM jest już potwierdzony przez NFZ i może być zrealizowane przez realizatora posiadającego umowę z NFZ.