Warto wiedzieć - grypa


Grypa jest ostrą choroba zakaźną układu oddechowego wywołaną wirusem grypy. Wirus grypy przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (na przykład podczas kichania), a czasami także przez kontakt ze skażoną wirusem powierzchnią. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych, w których namnażają się. W konsekwencji powodują martwicę tychże komórek, co z kolei otwiera drogę patogenom bakteryjnym.

Największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii, powodując ostre objawy uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawodowo. Epidemie grypy powodują znaczne koszty społeczne i niekiedy mają zasięg kontynentalny lub światowy, dlatego grypa wymaga globalnej koordynacji epidemiologicznej.

Wyróżnia się typy wirusów grypy: A, B, C i D. Ponadto typ A dzieli się na podtypy A/H1N1/, A/H3N2/, A/H2N2/ i inne podtypy.

W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje obłożną chorobę, u części chorych mogą występować powikłania i zdarzają się też zgony, szczególnie u dzieci, osób starszych, a zwłaszcza tych obciążonych dodatkowo zaawansowanymi chorobami "współistniejącymi".

Grypa jest chorobą wirusową:
 • grypa sezonowa — występuje co roku i wywołują ją wirusy występujące u ludzi,
 • grypa pandemiczna — nie zależy od pory roku i jest efektem jakiejś znacznej mutacji wirusa (np. świńska grypa, ptasia grypa).
Wirus grypy:
 • szybko się zmienia,
 • szybko się namnaża w organizmie,
 • łatwo się nim zarazić.
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed grypą oraz jej ciężkimi powikłaniami są coroczne szczepienia. Szczepienia są szczególnie ważne dla kobiet planujących ciążę, a także będących w ciąży, niezależnie od wieku ciąży.
Szczepienie ma również kluczowe znaczenie dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat, osób starszych cierpiących na choroby przewlekłe oraz pracowników ochrony zdrowia.
Pamiętaj, szczepionka przeciw grypie nie może wywołać grypy. Bolesność i obrzęk w miejscu podania szczepionki oraz krótkotrwała gorączka jest naturalną reakcją na szczepienie i na ogół trwa dzień lub dwa.

 

 Częste mycie rąk chroni nas przed wieloma chorobami również przed grypą. Czyste ręce to łatwy sposób na utrzymanie zdrowia całej rodziny. Regularnie myj ręce mydłem pod bieżącą wodą i osusz je dokładnie ręcznikiem jednorazowego użytku. W sytuacji gdy mydło i woda nie są łatwo dostępne możesz również użyć preparatu do mycia rąk na bazie alkoholu.

 • Unikaj dotykania swoich oczu, nosa i ust. 
 • Wirus grypy wnika do naszego organizmu przez błony śluzowe nosa, ust, oczu.
 • Nie możesz kontrolować wszystkiego, co wdychasz, ale możesz zmniejszyć ryzyko infekcji, trzymając ręce z dala od twarzy. Jeśli musisz dotknąć oczu, nosa lub ust, zrób to czystą chusteczką lub najpierw umyj ręce.
 • Unikaj przebywania w pobliżu chorych osób

Grypa jest chorobą zakaźną. Wirus grypy łatwo rozprzestrzenia się w zatłoczonych miejscach, takich jak środki transportu publicznego, szkoły i domy opieki oraz podczas wydarzeń publicznych. Gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, krople zawierające wirusa mogą rozprzestrzeniać się nawet na jeden metr i zarażać innych, którzy je wdychają. Jeśli nie czujesz się dobrze, zostań w domu i skorzystaj z teleporady medycznej. Jeśli chorujesz na grypę, przebywanie w otoczeniu innych osób naraża je na zakażenie wirusem. Dotyczy to szczególnie osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak: choroby nowotworowe, choroby układu krążenia czy AIDS. Szybkie odizolowanie osoby chorej na grypę może zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa grypy i uratować życie innym.

Powodem ciężkiego przebiegu grypy jest zaostrzenie chorób przewlekłych już istniejących lub wystąpienie nowej choroby, wielonarządowe powikłania pogrypowe mogące prowadzić do stałego inwalidztwa lub zakończyć się zgonem.

Najczęstsze powikłania pogrypowe:

 • ze strony układu oddechowego:
  • grypowe zapalenie płuc i oskrzeli,
  • wtórne bakteryjne zapalenie płuc, 
  • zapalenie oskrzelików szczególnie u niemowląt i u dzieci,
  • np. zakażenie, pneumokokowe, meningokokowe, zaostrzenie astmy.
 • ze strony układu nerwowego (poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie mózgu, opon mózgowych),
 • ze strony innych układów: zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci), zapalenie mięśnia serca i osierdzia, zaostrzenie istniejących chorób przewlekłych (np. zastoinowej niewydolności serca), drgawki gorączkowe, zespół wstrząsu toksycznego, zespół Rey`a, zapalenie mięśni i mioglobinuria mogąca prowadzić do niewydolności nerek, możliwość częstszego występowania schizofrenii w przypadku zakażenia wewnątrzmacicznego w czasie ciąży, zakażenia meningokokowe).
Powikłania pogrypowe mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Ryzyko powikłań jest szczególnie wysokie w następujących grupach:
 • osoby po przeszczepach,
 • osoby starsze,
 • chorzy na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
 • osoby z chorobami serca i układu krążenia,
 • osoby z chorobami nerek,
 • osoby o obniżonej odporności (np. zakażeni HIV).

Grypa


Warto wiedzieć -> grypa

 W sezonie 2023/2024 obowiązują nowe zmiany w zakresie refundacji szczepionek przeciw grypie.
Od 1 listopada 2023 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. W grupie dorosłych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są: szczepionki przeciw grypie (Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra).
Aktualne pozostają zasady refundacji „leki bezpłatne dla kobiet w ciąży”na szczepionki przeciw grypie (szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra).  50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje wszystkim dorosłym w wieku 18-64 lata (InfluvacTetra, VaxigripTetra).

Szczepionka Influvac Tetra (inaktywowana, we wstrzyknięciu)
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest kobietom w ciąży.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest osobom w wieku 65+.
 • Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest wszystkim dorosłym w grupie wieku 18 -64 lata. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,73 zł.

Szczepionka Vaxigrip Tetra (inaktywowana, we wstrzyknięciu)

 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest kobietom w ciąży.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest osobom w wieku 65+.
 • Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest wszystkim dorosłym w wieku 18-64 lata. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,95 zł.

Szczepionka Fluenz Tetra („żywa”, donosowa)
Od 1 listopada 2023 dostępna jest odpłatnie dzieciom po ukończeniu 24 miesiąca do 18 lat.
Do 50% refundacji lub uzyskania bezpłatnej szczepionki wymagana jest recepta na szczepionkę przeciw grypie od lekarza. Receptę na szczepionkę bez refundacji (pełnopłatną) może wystawić również farmaceuta.
Bezpłatna dostępność do szczepionki przysługuje pacjentom na podstawie recepty z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub „S”– w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia.
Uprawnienia do refundowanej szczepionki przeciw grypie wynikają z uprawnień i ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-sa-refundowane-szczepionki-przeciw-grypie-w-sezonie-2023-2024/

Refundacja szczepionek przeciw grypie w sezoneie 2023/2024
 
Refundacja szczepionek przeciw grypie w sezoneie 2023/2024

 W sezonie 2023/2024 obowiązują nowe zmiany w zakresie refundacji szczepionek przeciw grypie.
Od 1 września 2023 szczepionki przeciw grypie (podawane we wstrzyknięciu oraz donosowa) są bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. W grupie dorosłych w wieku 65+ bezpłatnie dostępne są: szczepionki przeciw grypie (Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra).
Aktualne pozostają zasady refundacji „leki bezpłatne dla kobiet w ciąży”na szczepionki przeciw grypie (szczepionki inaktywowane (Influvac Tetra, Vaxigrip Tetra).
50% refundacji na szczepionkę przeciw grypie przysługuje dorosłym w wieku w wieku ≥18 lat (preparat InfluvacTetra dla wszystkich w grupie dorosłych w wieku 18 lat- 64 lata; preparat VaxigripTetra w grupie dorosłych z grup ryzyka w wieku 18-64 lata.
Szczepionka Influvac Tetra (inaktywowana, we wstrzyknięciu)

 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest kobietom w ciąży.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest osobom w wieku 65+.

Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest wszystkim dorosłym w grupie wieku 18 -64 lata. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,73 zł.

Szczepionka Vaxigrip Tetra (inaktywowana, we wstrzyknięciu)

 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest kobietom w ciąży.
 • Bezpłatnie szczepionka dostępna jest osobom w wieku 65+.

Z 50% refundacją szczepionka dostępna jest dorosłym w wieku 18-64 lata z grup ryzyka*. Koszt szczepionki z 50% refundacją= 25,95 zł.

*Grupy ryzyka do szczepień przeciw grypie obejmują: pacjenci o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.: 1) po transplantacji narządów, 2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe; 3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego).

Szczepionka Fluenz Tetra („żywa”, donosowa)

Bezpłatnie szczepionka dostępna jest dzieciom po ukończeniu 24 miesiąca do 18 lat.

Do 50% refundacji lub uzyskania bezpłatnej szczepionki wymagana jest recepta na szczepionkę przeciw grypie od lekarza. Receptę na szczepionkę bez refundacji (pełnopłatną) może wystawić również farmaceuta.
Bezpłatna dostępność do szczepionki przysługuje pacjentom na podstawie recepty z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „DZ” – w przypadku dzieci do ukończenia 18. roku życia lub „S”– w przypadku dorosłych po ukończeniu 65. roku życia.
Uprawnienia do refundowanej szczepionki przeciw grypie wynikają z uprawnień i ubezpieczenia zdrowotnego.

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-sa-refundowane-szczepionki-przeciw-grypie-w-sezonie-2023-2024/  W sezonie 2023/2024 dostępne są szczepionki przeciw grypie:

 • w ramach refundacji (w każdym przypadku wymagana jest recepta od lekarza),
 • odpłatnie (recepta od farmaceuty),
 • niektóre samorządy realizują bezpłatne programy szczepień seniorów i/lub dzieci.

 NFZ finansuje proces kwalifikacji do szczepienia i samo podanie szczepionki.
 Szczepienia mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych (dzieci i dorośli) i ogólnodostępnych aptekach (dorośli).
 Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby dorosłej może wykonać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.
 Badanie kwalifikacyjne przed szczepieniem osoby niepełnoletniej może wykonać: lekarz.
 W każdej sytuacji przed wykonaniem szczepienia potrzebna jest recepta.

 • Aby skorzystać z refundacji na szczepionkę potrzebna jest recepta od lekarza.
 • W sytuacji kiedy receptę wystawia farmaceuta, pacjent płaci za pełny koszt preparatu.

 Wykonanie szczepienia będzie odnotowane w elektronicznej Karcie Szczepień.
 Szczepienia przeciw grypie powinny być zalecane i wykonywane przez cały sezon jesienno-zimowy. Optymalny czas szczepienia przeciw grypie powinien mieć miejsce przed rozpoczęciem okresu zwiększonej zachorowalności na grypę, który w Polsce występuje od października do maja, szczyt zachorowań na grypę ma miejsce najczęściej od stycznia do marca).

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl/faq/jak-beda-prowadzone-szczepienia-przeciw-grypie-w-sezonie-2022-2023/ .

 
 
Optymalny czas na szczepienie.
 
Kiedy zaszczepieć się przeciw grypie?

 Jak było wcześniej.

 
 
 
 
 


 Grypa sezon epidemiczny 2022/2023

Każdego roku pojawiają się szczepionki przeciw grypie o zaktualizowanym składzie, ponieważ wirus grypy charakteryzuje się wysoką zmiennością. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 4-walentne szczepionki przeciw grypie, które są produkowane z wykorzystaniem wirusów grypy namnażanych na zarodkach jaj kurzych, w sezonie epidemicznym 2022/2023 powinny zawierać antygeny szczepów spokrewnionych ze szczepami:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2)
 • B/Austria/1359417/2021 (linia B/Victoria)
 • B/Phuket/3073/2013 (linia B/Yamagata)

 Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw grypie w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych
 10.08.2022r.
 W związku z rozpoczęciem sezonu grypowego i dostępem do szczepień w sezonie 2022/2023 przypominam, że szczepienia przeciw grypie są wykonywane w podmiotach leczniczych i aptekach ogólnodostępnych.
 Od 1 września 2022 r. podmioty lecznicze i apteki ogólnodostępne będą mogły rozliczyć koszt świadczenia polegającego na kwalifikacji pacjenta oraz podaniu szczepionki w kwocie 21,83 zł za wykonane jednorazowe szczepienie z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Każde szczepienie przeciw grypie wykonane w podmiotach leczniczych i w aptekach ogólnodostępnych, zgodnie z nadanymi uprawnieniami dla personelu w zakresie dostępu do gabinet.gov powinno podlegać raportowaniu do elektronicznej Karty Szczepień.
 Szczepienia w aptekach
 Apteki ogólnodostępne spełniające warunki[1] dotyczące personelu, lokalu i sprzętu mogą wykonywać szczepienia przeciw grypie osób dorosłych.
W realizacji szczepienia z wykorzystaniem szczepionki przeciw grypie, farmaceuta je wykonujący dokonuje jej sprzedaży na zasadach ogólnych, a następnie odnotowuje wykonanie e-kwalifikacji oraz podania szczepionki w elektronicznej Karcie szczepień będącej podstawą do późniejszego rozliczenia z NFZ.
 Szczepionki przeciw grypie wchodzą na stan magazynowy apteki, a podstawą do ich wydania z apteki, również w przypadku udzielanej usługi jest recepta.
 Zarówno przy szczepieniu z wykorzystaniem szczepionki refundowanej, jak też w przypadku realizacji szczepienia pełnopłatnego, recepta wystawiona przez osobę uprawnioną, tj. osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, jest bezwzględnie konieczna.

 Szczepienia w podmiotach leczniczych
 Rozliczenie świadczenia szczepienia dla pacjentów danego podmiotu leczniczego oraz pracowników danego podmiotu leczniczego, może nastąpić w trybie odrębnym przez NFZ tj. 21,83 zł za szczepienie.
 Uwaga! Realizacja szczepień przeciw grypie w ramach programów polityki zdrowotnej finansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyklucza rozliczenie szczepień przez NFZ.
Przypominam również, że:

 • nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu „leki 75+” lub wykazu „leki ciąża+”,
 • dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji przed szczepieniem przeciw grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta,
 • aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH Państwowego Instytutu Badawczego szczepienia.pzh.gov.pl,

[1] art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 974 i 981), rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki w zw. z art. 86 ust. 8a ustawy Prawo farmaceutyczne i rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki w zw. z art. 86 ust. 8a ustawy Prawo farmaceutyczne; art. 19 ust. 5a-b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z póź.zm.)
 Pełna treść komunikatu poniżej.
 
 
 

 Grypa sezon epidemiczny 2021/2022

Każdego roku pojawiają się szczepionki przeciw grypie o zaktualizowanym składzie, ponieważ wirus grypy charakteryzuje się wysoką zmiennością. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 4-walentne szczepionki przeciw grypie, które są produkowane z wykorzystaniem wirusów grypy namnażanych na zarodkach jaj kurzych, w sezonie epidemicznym 2021/2022 powinny zawierać antygeny szczepów spokrewnionych ze szczepami:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)
 • B/Washington/02/2019
 • B/Phuket/3073/2013

 W sezonie 2021/2022 w Polsce dostępne są następujące szczepionki przeciw grypie:

 • Influvac Tetra – szczepionka przeciw grypie, inaktywowana, podjednostkowa zawierająca oczyszczone antygeny powierzchniowe 4 wirusów grypy przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml. Szczepionka Influvac Tetra należy do grupy szczepionek podjednostkowych III generacji jest przygotowywana w taki sposób, że w procesie wytwarzania stosowane są dodatkowe etapy oczyszczania, w stosunku do etapów procesu wytwarzania szczepionki typu rozszczepiony wirion. W efekcie produkt końcowy szczepionki zawiera dwa oczyszczone antygeny hemaglutyninę (HA) i neuraminidazę (NA) o zachowanych właściwościach antygenowych. Influvac Tetra – Charakterystyka Produktu Leczniczego . Sezon 2021/2022.
 • Vaxigrip Tetra – szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy, przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml. Szczepionka ta należy do grupy szczepionek inaktywowanych II generacji, zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy, jest przygotowywana z inaktywowanych cząstek wirusa grypy (wirusy są rozbijane i oczyszczane w celu usunięcia białek pochodzenia nie wirusowego). VaxigripTetra. Charakterystyka Produktu Leczniczego. Sezon 2021/2022.
 • Fluarix Tetra – szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy, przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml. Szczepionka ta należy do grupy szczepionek inaktywowanych II generacji, zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy, jest przygotowywana z inaktywowanych cząstek wirusa grypy (wirusy są rozbijane i oczyszczane w celu usunięcia białek pochodzenia nie wirusowego). Fluarix Tetra. Charakterystyka Produktu Leczniczego.
 • Fluenz Tetra – szczepionka przeciw grypie żywa. Antygenami są atenuowane (osłabione) wirusy grypy wielokrotnie pasażowane w ten sposób, aby rozmnażały się tylko w niższej temperaturze około 25°C (cold-adapted), co powoduje, że replikują się w jamie nosowej, a nie replikują w płucach; przygotowana do podawania donosowo; dawka 0,2 ml (po 0,1 ml do każdej dziurki nosa). Fluenz Tetra. Charakterystyka Produktu Leczniczego. Sezon 2020/2021.

 Poza antygenami wirusów grypy w skład szczepionek przeciw grypie dostępnych w sezonie 2021/2022 wchodzą następujące substancje:
 W skład szczepionki VaxigripTetra wchodzą:

 • substancje pomocnicze: chlorek sodu, disodu fosforan dwuwodny, potasu diwodorofosforan, chlorek potasu, woda do wstrzykiwań
 • substancje w ilościach śladowych: albumina jaja kurzego, neomycyna, formaldehyd, octoxynol-9.

 W skład szczepionki Influvac Tetra wchodzą:

 • substancje pomocnicze: chlorek potasu, diwodorofosforan potasu, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, dwuwodny chlorek wapnia, sześciowodny chlorek magnezu, woda do wstrzykiwań
 • substancje w ilościach śladowych: albumina jaja kurzego, białka kurze, formaldehyd, bromek cetylotrimetyloamoniowy, polisorbat 80 lub gentamycyna.

 W skład szczepionki Influvac wchodzą:

 • substancje pomocnicze: chlorek potasu, diwodorofosforan potasu, disodu fosforan dwuwodny, chlorek sodu, dwuwodny chlorek wapnia, sześciowodny chlorek magnezu, woda do wstrzykiwań
 • substancje w ilościach śladowych: albumina jaja kurzego, białka kurze, formaldehyd, bromek cetylotrimetyloamoniowy, polisorbat 80 lub gentamycyna.

 W skład szczepionki Fluenz Tetra wchodzą:

 • substancje pomocnicze: sacharoza, fosforan dipotasu, diwodorofosforan potasu, żelatyna wieprzowa, chlorowodorek argininy, sodu glutaminian jednowodny, woda do wstrzykiwań.
 • substancje w ilościach śladowych: albumina jaja kurzego, gentamycyna.

 W skład szczepionki Fluarix Tetra wchodzą:

 • substancje pomocnicze: chlorek sodu, chlorek potasu, fosforan disodu dwunastowodny, diwodorofosforan potasu, chlorek magnezu sześciowodny, wodorobursztynian α-tokoferylu, polisorbat 80, oktoksynol 10, woda do wstrzykiwań
 • substancje w ilościach śladowych: albumina jaja kurzego, białko kurze, formaldehyd, siarczan gentamycyny, dezoksycholan sodu.
 W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2021.65, Ogłoszony: 20.08.2021).
 Na liście obowiązującej od 1 września 2021 roku znalazły się trzy szczepionki przeciwko grypie sezonowej 2021/2022:  
1)  inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Vaxigrip Tetra), z 50% odpłatnością dla:
 • osób powyżej 65. roku życia,
 • osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
 • dzieci od ukończenia 24. do ukończenia 60. miesiąca życia,
 • kobiet w ciąży,
2)  inaktywowana 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Influvac Tetra), z 50% odpłatnością dla:
 • osób od 18. do 65. roku życia z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy (po przeszczepieniu narządu miąższowego, z niewydolnością układu oddechowego, astmą oskrzelową, POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi, w tym cukrzycą, neurologicznymi oraz neurorozwojowymi, z upośledzeniem układu odporności, w tym po przeszczepieniu komórek hematopoetycznych i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego),
3) „żywa” donosowa 4-walentna szczepionka przeciwko grypie (Fluenz Tetra), z 50% odpłatnością dla:
 • dzieci od ukończenia 24. do ukończenia 60. miesiąca życia.

Szczepionka Vaxigrip Tetra będzie dostępna bezpłatnie dla osób w wieku ≥75 lat w ramach programu „Leki 75+”.

 

 Nowością w sezonie szczepień grypy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 1581, pełna treść poniżej).

 Na stronie gov.pl 16 września 2021 roku pojawiły się informacje na temat szczepień przeciw grypie jak poniżej.

Prawie 5 mln dawek szczepionek przeciw grypie trafi do Polski
16.09.2021
W sezonie 2021/2022 prawie 5 mln dawek szczepionek przeciw grypie trafi do Polski. Ponad 2 mln z nich zostanie przeznaczonych na rynek apteczny. Ministerstwo zdrowia przeprowadzi również bezpłatną akcję szczepień dla nauczycieli, seniorów, personelu medycznego czy pensjonariuszy DPS-ów.
W sezonie 2021/2022 do bezpłatnych szczepień przeciw grypie uprawnieni są:
 1. osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym; 
 3. osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 4. nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 5. studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 6. osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 7. osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 8. pacjenci:
  • a) zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  • b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  • c) hospicjum stacjonarnego lub domowego, 
  • d) oddziału medycyny paliatywnej;
 9. osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 10. osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 11. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 12. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 13. osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

 Pierwsze dostawy szczepionek przeciwko grypie przeznaczone dla grup uprawnionych mają być dostarczone do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do końca września. Proces wyszczepiania ruszy z początkiem października.
 Zgodnie z obowiązującym prawem, do obrotu mogą być wprowadzane produkty posiadające ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, a w przypadku szczepionek przeciw grypie konieczne jest również uzyskanie corocznej aktualizacji składu jakościowego w szczepionkach zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), obecnie takie pozwolenia otrzymały poniższe szczepionki:

 • Influvac Tetra firmy Mylan IRE Healthcare Ltd.,
 • Influvac firmy Mylan Healthcare sp. z o.o
 • Vaxigrip Tetra firmy Sanofi Pasteur,
 • Fluarix Tetra firmy GlaxoSmithKline Biologicals S.A.,
 • Fluenz Tetra firmy AstraZeneca AB.

 Osoby szczepione w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 1581) zobowiązane są do złożenia oświadczenia o poniższej treści.

 

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 roku uprawnia do bezpłatnego szczepienia przeciw grypie wszystkie osoby pełnoletnie  (Dz. U. 2021 poz. 2098, pełna treść poniżej).

 Osoby szczepione w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2021 roku (Dz. U. 2021 poz. 2098) zobowiązane są do złożenia oświadczenia o poniższej treści.

 
 
 
 
 
 

 Informacja Ministra Zdrowia w sprawie wpisu o szczepieniu przeciw grypie w e-Karcie Szczepień
  01.09.2021
 Informacja o zmianach w dokumentowaniu szczepienia i możliwości wpisywania szczepienia przeciw grypie do e-Karty Szczepienia jest skierowania przede wszystkim do świadczeniodawców i pacjentów.
 Rejestracja faktu zaszczepienia pacjenta w e-Karcie Szczepień jest możliwa dla szczepienia realizowanego od 1 września (termin wynika z daty wdrożenia funkcjonalności). Pełna treść informacji poniżej.

 
 

 Grypa sezon epidemiczny 2020/2021

Każdego roku pojawiają się szczepionki przeciw grypie o zaktualizowanym składzie, ponieważ wirus grypy charakteryzuje się wysoką zmiennością. Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 4-walentne szczepionki przeciw grypie, które są produkowane z wykorzystaniem wirusów grypy namnażanych na zarodkach jaj kurzych, w sezonie epidemicznym 2020/2021 powinny zawierać antygeny szczepów spokrewnionych ze

szczepami:

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09
 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)
 •  B/Washington/02/2019 (linia Victoria)
 •   B/Phuket/3073/2013 (linia Yamagata)  
Źródła:
    Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2020 – 2021 northern hemisphere influenza season. WHO. 28 February 2020.
    Amended EU recommendations for the seasonal influenza vaccine composition for the season 2020/2021. BWP Ad hoc Influenza Working Group. EMA. 08.05.2020.
W sezonie 2020/2021 w Polsce dostępne są następujące szczepionki przeciw grypie:
 • Influvac Tetra – szczepionka przeciw grypie, inaktywowana, podjednostkowa zawierająca oczyszczone antygeny powierzchniowe 4 wirusów grypy przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml. Szczepionka Influvac Tetra należy do grupy szczepionek podjednostkowych III generacji jest przygotowywana w taki sposób, że w procesie wytwarzania stosowane są dodatkowe etapy oczyszczania, w stosunku do etapów procesu wytwarzania szczepionki typu rozszczepiony wirion. W efekcie produkt końcowy szczepionki zawiera dwa oczyszczone antygeny hemaglutyninę (HA) i neuraminidazę (NA) o zachowanych właściwościach antygenowych. Influvac Tetra – Charakterystyka Produktu Leczniczego . Sezon 2020/2021.
 • Vaxigrip Tetra – szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy, przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml. Szczepionka ta należy do grupy szczepionek inaktywowanych II generacji, zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy, jest przygotowywana z inaktywowanych cząstek wirusa grypy (wirusy są rozbijane i oczyszczane w celu usunięcia białek pochodzenia nie wirusowego). VaxigripTetra. Charakterystyka Produktu Leczniczego. Sezon 2020/2021.
 • Fluarix Tetra – szczepionka przeciw grypie inaktywowana, zawierająca jako antygeny rozszczepiony wirion uzyskany z 4 wirusów grypy, przygotowana w postaci zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowo lub podskórnie, dawka: 0,5 ml. Szczepionka ta należy do grupy szczepionek inaktywowanych II generacji, zawiera rozszczepiony wirion wirusa grypy, jest przygotowywana z inaktywowanych cząstek wirusa grypy (wirusy są rozbijane i oczyszczane w celu usunięcia białek pochodzenia nie wirusowego). Fluarix Tetra. Charakterystyka Produktu Leczniczego.
 • Fluenz Tetra – szczepionka przeciw grypie żywa. Antygenami są atenuowane (osłabione) wirusy grypy wielokrotnie pasażowane w ten sposób, aby rozmnażały się tylko w niższej temperaturze około 25°C (cold-adapted), co powoduje, że replikują się w jamie nosowej, a nie replikują w płucach; przygotowana do podawania donosowo; dawka 0,2 ml (po 0,1 ml do każdej dziurki nosa). Fluenz Tetra. Charakterystyka Produktu Leczniczego. Sezon 2020/2021.
    Ostatnia aktualizacja PZH: 31 sierpnia 2020
 
 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.

 • Poz. 1070 - Vaxigrip Tetra 50%   (22,88 zł- koszt pacjenta)
  Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce.
  Pacjenci powyżej 75 rż- szczepionka na liście S, refundowana w 100%.
 • Poz. 3717 - Fluenz Tetra - szczepionka w postaci aerozolu do nosa 50% ( 47,87 zł-koszt pacjenta).
  Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia.
 • Poz. 4146 - Influvac Tetra  refundacja 50% ( 24,95 zł-koszt pacjenta).
  Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj.:
  1) po transplantacji narządów,
  2) chorujących na niewydolność układu oddechowego, astmę oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, niewydolność układu krążenia, chorobę wieńcową, niewydolność nerek, nawracający zespół nerczycowy, choroby wątroby, choroby metaboliczne (w tym cukrzycę), choroby neurologiczne i neurorozwojowe,
  3) w stanach obniżonej odporności (w tym po przeszczepie tkanek i chorujących na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz u kobiet w ciąży.

Szczepionki przeciwko grypie sezonowej:

 • Seniorzy 75+ Vaxigrip Tetra - bezpłatnie
 • 50% odpłatności:
  Vaxigrip Tetra (szczepionka inaktywowana) dla osób powyżej 65. roku życia
  Fluenz Tetra (szczepionka donosowa, „żywa” atenuowana) dla dzieci od ukończenia 24. mż. do ukończenia 60. mż.
  Influvac Tetra (szczepionka inaktywowana) dla osób w wieku od 18. do 65. roku życia należących do grup ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań grypy: po przeszczepieniu narządów, z niewydolnością układu oddechowego, astmą POChP, niewydolnością układu krążenia, chorobą wieńcową, niewydolnością nerek, nawracającym zespołem nerczycowym, chorobami wątroby, metabolicznymi (w tym cukrzycą), neurologicznymi i neurorozwojowymi, z niedoborami odporności (w tym chorującym na nowotwory układu krwiotwórczego) oraz dla kobiet w ciąży.

12 sierpnia 2020 roku Główny Inspektor Sanitarny opublikował swoją rekomendację dotyczącą szczepień przeciwko grypie.
Zgodnie z zapowiedziami medycznych środowisk naukowych, jesień 2020 może być tym czasem, kiedy, jako kraj, będziemy musieli się zmierzyć z II falą epidemii COVID-19. O tej porze roku odnotowywana jest również zwiększona liczba zakażeń i zachorowań na grypę. Czasowe nałożenie się zakażeń i zachorowań na ww. jednostki chorobowe, będzie stanowiło istotne wyzwanie dla ochrony zdrowia. Przemawia za tym chociażby podobieństwo objawów chorobowych, a w związku z tym konieczność precyzyjnej diagnostyki, co jest warunkiem niezbędnym dla późniejszego doboru metod leczenia, a w konsekwencji powodzenia procesu terapeutycznego.
O ile w przypadku SARS-CoV-2, środowiska naukowe są nadal na etapie poszukiwań skutecznych metod profilaktyki, o tyle w przypadku grypy, istnieje dostępna, skuteczna szczepionka, która w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest prawdziwym darem.
Jako Główny Inspektor Sanitarny i Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego gorąco zachęcam do szczepienia się przeciw grypie, zwłaszcza w czasie pandemii. Szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy. Z danych naukowych wynika, że osoby, które się zaszczepią, mogą być bardziej odporne na zakażenie SARS-CoV-2 jesienią i zimą, kiedy może nas czekać druga fala epidemii. Natomiast zakażenie wirusem grypy może zwiększać ryzyko infekcji koronawirusem.
Szczepienia chronią nas i nasze rodziny. Pamiętajmy jednak, że szczepimy się także dla innych, stąd potrzeba, aby z tej formy profilaktyki korzystali Ci, którzy mają częsty kontakt z innymi tj. lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, czy funkcjonariusze Policji. Od każdego z Państwa, od każdej pojedynczej osoby, która wzmocni swoją odporność poprzez szczepienia, w jakiejś mierze zależy zdrowie nas wszystkich. Jeśli Państwo będziecie „bezpieczni”, bezpieczne będzie również Wasze otoczenie.