Warto wiedzieć - Informacje


 W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych na terenie przychodni:
 • REJESTRACJA PACJENTÓW GORĄCZKUJĄCYCH MOŻLIWA JEST OSOBISTA LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO,
 • PACJENCI BĘDĄ UMAWIANI DO DANEGO LEKARZA NA DZIEŃ I GODZINĘ,
 • NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH (MASECZKA, DYSTANS, DEZYNFEKCJA RĄK),
 • PACJENTOM GORĄCZKUJĄCYM UDZIELANE BĘDĄ PORADY LUB TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI,
 • PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA MOŻNA ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO .

 Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

 • zalecenia,
 • e-receptę,      Więcej
 • e-skierowanie,      Więcej
 • e-ZWM,       Więcej 
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
 • poprzedzają wizyty osobiste w przychodni,
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.


 

Wystawiamy karty DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach przewidzianych przez NFZ.


Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają następujące osoby:
 1. pacjenci w stanie nagłym,
 2. kobiety w ciąży,
 3. świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii,
 4. świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",
 5. uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 6. weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 7. inwalidzi wojenni i wojskowi,
 8. kombatanci (także osoby represjonowane),
 9. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 10. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 11. osoby deportowane do pracy przymusowej.