Warto wiedzieć - Informacje


 Nawigator Pacjenta. Praktyczny poradnik jak poruszać się po systemie ochrony zdrowia.
  Źródło: gov.pl/web/rpp/nawigator-pacjenta-praktyczny-poradnik-jak-poruszac-sie-po-systemie-ochrony-zdrowiaWystawiamy karty DiLO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach przewidzianych przez NFZ.


 Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają następujące osoby:
 1.  pacjenci w stanie nagłym, 
 2.  kobiety w ciąży,
 3.  świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, 
 4.  świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu",
 5.  uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, 
 6.  weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 7.  inwalidzi wojenni i wojskowi,
 8.  kombatanci (także osoby represjonowane),
 9.  działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 10. świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 11. osoby deportowane do pracy przymusowej.