Koronawirus co dalej


  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19 (Dz. U. 2023 poz. 1254) w § 1. Wprowadza się metody zapobiegania COVID-19 polegające na:
1) wykonywaniu szczepień ochronnych przeciwko tej chorobie zakaźnej, zwanych dalej „szczepieniami”;
2) wykonywaniu testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.”;
 

    Szczepienia przeciwko Covid-19..  Więcej 

 Przy zachorowaniu na COVID-19 lub wzroście zachorowań, warto mieć na uwadze działania profilaktyczne, które odpowiednio stosowane hamują rozprzestrzenianie się choroby. Profilaktyka zaczyna się w "Twoim domu"

     Koronawirus profilaktyka..   Więcej  

 
Dz. U. 2023 poz. 1254
 

  1 lipca 2023 roku został odwołany obowiązujący w Polsce od 16 maja 2022 roku stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2023 poz. 1118).

 
Dz. U. 2023 poz. 1118
 

  Od 1 lipca 2023 roku zostało uchylone rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2023 poz. 1233).

Dz. U. 2023 poz. 1233

 Szczepienia przeciwko Covid-19..  Więcej 

  Od 28 marca 2022 r. nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywasz na terenie placówki leczniczej.

  Od 16 maja 2022 roku do odwołania w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2022 poz. 1028).

 

 Koronawirus i zalecenia przestrzegania zasad higieny pozostają z nami.     Więcej   

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa.

Niezależnie od wytycznych dla poszczególnych branż, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

O czym należy pamiętać szczególnie ?

  • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta  za pomocą maseczki gdy przebywasz na terenie placówki leczniczej. 
  • Ściśle przestrzegaj aktualnych zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (np. dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
  • Od 28 marca 2022 r. nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywasz na terenie placówki leczniczej.

UWAGA !!!   OCHROŃ SIEBIE I INNYCH !  TELEFONY PRZYCHODNI: 782 510 772, 782 510 773, 857 328 816,
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych na terenie przychodni:

  • REJESTRACJA PACJENTÓW GORĄCZKUJĄCYCH MOŻLIWA JEST OSOBISTA LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO,
  • PACJENCI BĘDĄ UMAWIANI DO DANEGO LEKARZA NA DZIEŃ I GODZINĘ,
  • NA TERENIE PRZYCHODNI OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE ZASAD SANITARNYCH (DEZYNFEKCJA RĄK, MASECZKA, DYSTANS),
  • PACJENTOM GORĄCZKUJĄCYM UDZIELANE BĘDĄ PORADY LUB TELEPORADY W GODZINACH PRACY PRZYCHODNI,
  • PROŚBĘ O PRZEPISANIE LEKÓW DO KONTYNUACJI LECZENIA MOŻNA ZGŁOSIĆ TELEFONICZNIE, OSOBIŚCIE LUB PRZEZ OSOBY TRZECIE Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO .

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.  Szczepienia przeciwko Covid-19..   Więcej 

  Od 28 marca 2022 r. nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust maseczką, z wyjątkiem sytuacji, gdy przebywasz na terenie placówki leczniczej. 


 Aktualne informacje o ograniczeniach, nakazach i zakazach znajdują się na stronie jak poniżej.