Koronawirus co dalej


Koronawirus i zalecenia przestrzegania zasad higieny pozostają z nami.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa.

Niezależnie od wytycznych dla poszczególnych branż, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

O czym należy pamiętać szczególnie ?

 • Zachowuj 1,5-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej. 
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w przestrzeni publicznej bez względu na 1,5-metrową odległość od innych.  
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
 • W obszarze żółtym i czerwonym obowiązek zasłaniania ust i nosa wszędzie w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5-metrowej między osobami.
 • Od 24 października 2020 roku obostrzenia dotyczące obszaru czerwonego będą obowiązywać w całej Polsce.


PAMIĘTAJ  !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie uzgodnionym telefonicznie). Zapisz się na teleporadę do wybranego lekarza. Jeśli będzie to potrzebne, zostaniesz poproszony do przyjścia w uzgodnionym telefoniczne terminie.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia dla wszystkich innych osób !!!

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos maseczką, zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych, zachowaj co najmniej 2m odległości.
 • Obowiązkowo zachowaj dystans minimum 1,5m odległości w przestrzeni publicznej, a jak nie możesz zachować dystansu, to zasłaniaj usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 • Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos w miejscach publicznych maseczką lub przyłbicą.    Aktualne zasady i ograniczenia   

Aktualne zasady i ograniczenia  06.11.2020 

 Uwaga! Zasady ze strefy czerwonej zostały rozciągnięte na całą Polskę. W każdym powiecie – obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa. 

 OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

 1,5 METRA – MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PIESZYMI
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są: 

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące, 
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie. 

 ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju. 

 Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.

 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, 
 • w autobusie, tramwaju i pociągu, 
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, 
 • w kinie i teatrze, 
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, 
 • w kościele i szkole, na uczelni 
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej. 

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem. 

 Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: 

 • całościowe zaburzenia rozwoju, 
 • zaburzenia psychiczne, 
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, 
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa. 

 PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB 

 Dzieci i młodzież do 16. roku życia. 
W godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

Zasada ta nie obowiązuje: 
  - kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, 
  - w weekendy.

 Seniorzy 
Seniorze, zostań w domu! Apeluje Rząd o ograniczenie przemieszczania się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. 

 Wyjątkiem są sytuacje związane z:
  - wykonywaniem czynności zawodowych,
  - zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,
  - sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 KWARANTANNA 
 Ograniczenie dotyczy osób, które: 
    przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE*, 
    miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem. 

* Granicę zewnętrzną określają przepisy art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z 9 marca w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.).

Listę osób wyłączonych z obowiązkowej kwarantanny przy przekraczaniu granicy zewnętrznej UE określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Sprawdź na stronie Straży Granicznej, kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy zewnętrznej z UE.

 Na czym polega?
Obowiązujące zasady dotyczą:

 • kwarantanny (odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zakażenie); 
 • izolacji (odosobnienie osoby, której pierwszy wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest dodatni). 

 Izolacja: 
 Izolacja domowa trwa 10 dni, jeżeli u pacjenta nie wystąpiły objawy COVID-19.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.
W przypadku izolacji szpitalnej i w izolatorium o zakończeniu izolacji decyduje lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

 Kwarantanna: 
Kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną, jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni - przy jednoczesnym odstąpieniu od testowania osób bezobjawowych w kwarantannie.
Jeśli dana osoba nie miała bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem nie zostanie skierowana na kwarantannę. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.
Osoba współzamieszkująca z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (pozytywny wynik testu) ma obowiązek poddania się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Obowiązku poddania się kwarantannie nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny. 

 Przez ten czas:

 • nie można opuszczać domu, 
 • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane, 
 • w przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu. 

 Ważne!  Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.
 
Poniżej podsumowanie zasad, które obowiązują do końca 23 października 2020:
OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
1,5 metra – minimalna odległość między pieszymi
Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
Wyłączeni z tego obowiązku są:
 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie
ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH
Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:
 • na ulicy, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.
Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa? W lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży.

Ważne! Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający:
 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,
 • trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa.
Zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych jest obowiązkowe w całym kraju.

17 października 2020r., w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.
Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):
 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
Ważne! W trasnporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie obowiązują limity dla transportu publicznego. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa i ust!
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Ważne! Siłownie oraz baseny w szkołach, a także hotelach będą mogły funkcjonować. W hotelach jednak wyłącznie dla gości hotelowych.
Strefa czerwona:
 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:
 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
Ważne! W trasnporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie obowiązują limity dla transportu publicznego. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa i ust!
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Ważne! Siłownie oraz baseny w szkołach, a także hotelach będą mogły funkcjonować. W hotelach jednak wyłącznie dla gości hotelowych. 

By ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w wybranych strefach: 

Zakazane – jest do odwołania - prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach.
 W przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego:

 • całościowe zaburzenia rozwoju,
 • zaburzenia psychiczne,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 Odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m.
 W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.
  Na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
  Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży.
  W przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.
Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

akt. 16 października 2020r.Zasady wykonywania sczepień ochronnych w czasie pandemii określa komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 z dnia 14 kwietnia 2020 roku.             Więcej


Kiedy trzeba nosić rękawiczki jednorazowe? 

Rękawiczki jednorazowe zakładasz w sklepie. Od 1 kwietnia 2020 r sklepy, stragany, stacje benzynowe mają obowiązek Ci udostępnić jednorazowe rękawiczki lub płyny do dezynfekcji rąk.

Obowiązek noszenia rękawiczek nie dotyczy:

 • osób, które nie mogą ich zakładać lub zdejmować z powodu stanu zdrowia, zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,
 • osób mających trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Kiedy musisz zasłaniać usta i nos?
     Usta i nos zasłaniaj wszędzie tam, gdzie masz kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkasz i nie masz możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (1,5m), czyli:

 • w pracy, jeśli obsługujesz klientów lub jeśli nie możesz zachować 1,5m odległości od stanowisk współpracowników,
 • w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych: w sklepie, banku, urzędzie, kościele, budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, szkołach, przedszkolach, na uczelniach, na poczcie itp.
 • na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp.
 • na zatłoczonym chodniku, promenadzie, bulwarze – wszędzie tam, gdy w przestrzeni publicznej nie masz możliwości zachowania dystansu 1,5m.
 • w teatrze, kinie lub w operze,
 • na stadionie,
 • w restauracji, zanim usiądziesz przy stoliku,
 • w taksówce i w samochodzie, jeśli jedziesz z kim, kto z Tobą nie mieszka,
 • podczas zgromadzeń w przestrzeni otwartej.

Kiedy nie musisz wypełniać obowiązku zasłaniania ust i nosa ("zakładać maseczki")?
Pamiętaj, że obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy:

 • dzieci do lat 4.
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić,
 • osób z trudnościami z powodu stanu zdrowia w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
 • pracowników nieobsługujących klientów,
 • kierowców (taksówek, autobusów), motorniczych i maszynistów, jeśli są odgrodzeni od pasażerów,
 • kierujących statkami, jeśli są odgrodzeni od pasażerów,
 • kierowców samochodów osobowych, jeśli jadą sami lub z osobami wspólnie zamieszkującymi lub z dzieckiem do lat 4.
 • kierowców wiozących towary, jeśli jadą ze zmiennikami,
 • żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe,
 • duchownych podczas czynności lub obrzędów religijnych,
 • osób uprawiających sport, sędziów oraz ich trenerów na terenie obiektów sportowych (gdzie obowiązują nadal ograniczenia dotyczące liczb osób).

W pracy nie musisz nosić maseczki, jeśli nie obsługujesz klientów, ale stanowiska pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają mieć zapewnione rękawiczki lub dostęp do płynów dezynfekujących. Jeśli sytuacja w miejscu pracy nie pozwala na zachowanie dystansu, pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki ochronne. Pamiętaj o tym, że przepisy dotyczące przeciwdziałania zakażeniom dla każdej branży oraz uzgodnienia mogą być bardziej szczegółowe.

Od 30 maja 2020 r. nie musisz zasłaniać ust i nosa:

 • na świeżym powietrzu, o ile zachowujesz dystans 1,5m od innych osób*,
 • siedząc przy stoliku w restauracji, a także jedząc,
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Od 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono obszary, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • "obszar czerwony”, kiedy nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tyś. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni,
 • "obszar żółty", jeśli nowych zachorowań było między 6 a 12 na 10 tyś. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni.
Zostały wyznaczone trzy strefy (obszary): czerwona, żółta i zielona w zależności od tego, ile osób jest chorych na terenie danego powiatu. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy (obszar czerwony), a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy (obszar żółty) i 5 lub mniej to zielona strefa ("obszar zielony"). W ten sposób ograniczenia będą dotykały tylko te obszary, których jest wyższe ryzyko zakażenia. W powiatach przypisanych do jednego z dwóch obszarów, czerwonego lub żółtego wprowadzone zostały obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych oraz kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu. W powiatach, które przyporządkowane są do obszaru zielonego obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

By ograniczyć rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, od soboty 10 października 2020 r. zmienią się niektóre obostrzenia, obowiązujące w wybranych strefach**(obszarach):
 •  zakazane – jest do odwołania - prowadzenie przez przedsiębiorców nie tylko działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych, ale także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach;
 • w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego:
  • całościowe zaburzenia rozwoju,
  • zaburzenia psychiczne,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu znacznym albo głębokim,
  • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 • odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie będzie mogła być mniejsza niż 100 m;
 • w strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą mogły działać między godz. 6:00 a 22:00 z wyjątkiem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu;
 • na obszarze czerwonym i żółtym będzie obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami;
 • nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży,
 • w przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.
Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju***
Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.
Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):
 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
Ważne! W trasnporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie obowiązują limity dla transportu publicznego. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa i ust!
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Ważne! Siłownie oraz baseny w szkołach, a także hotelach będą mogły funkcjonować. W hotelach jednak wyłącznie dla gości hotelowych.
Strefa czerwona:
 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:
 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
Ważne! W trasnporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd terytorialny nie obowiązują limity dla transportu publicznego. Jednak konieczne jest zakrywanie nosa i ust!
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.
Ważne! Siłownie oraz baseny w szkołach, a także hotelach będą mogły funkcjonować. W hotelach jednak wyłącznie dla gości hotelowych.
 
Pamiętaj o zasadzie:  twoja maseczka chroni innych.
Jeśli kaszlesz, kichasz, masz wysoką gorączkę, nie wychodź z domu. Skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pomocą teleporady. Dowiedz się, jak skorzystać z teleporady.           Więcej  

Podstawa prawna:
*** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. 2020 poz. 1829 z późn. zm)*** (informacje w opracowywaniu)
**Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. 2020 poz. 1758 z późn. zm)** (uchylony)
*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. 2020 poz. 1356 z późn. zm)* (uchylony)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. 2020 poz. 964 z późn. zm) (uchylony)                                                

 Więcej aktualności znajdziesz na pacjent.gov.pl


leczenie sanatoryjne zawieszone do odwołania.  
Mobilne punkty pobrań wymazu.      Więcej 

Mobilne punkty pobrań wymazu w Białymstoku, w których można wykonać test.    Więcej     INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA -  800190590 


Pacjencie jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 222500115

lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

USK 857409573 dorośli

UDSK 857450693 dzieci