Koronawirus co dalej


Koronawirus i zalecenia przestrzegania zasad higieny pozostają z nami.

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa.

Niezależnie od wytycznych dla poszczególnych branż, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.

O czym należy pamiętać szczególnie ?

 • Zachowuj 1,5-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej. 
 • Zasłaniaj nos i usta jak nie możesz zachować 1,5-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej.  
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.


Zasady wykonywania sczepień ochronnych w czasie pandemii określa komunikat w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19 z dnia 14 kwietnia 2020 roku.             Więcej


PAMIĘTAJ  !!!

W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie uzgodnionym telefonicznie). Zapisz się na teleporadę do wybranego lekarza. Jeśli będzie to potrzebne, zostaniesz poproszony do przyjścia w uzgodnionym telefoniczne terminie.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia dla wszystkich innych osób !!!

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos maseczką, zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych, zachowaj co najmniej 2m odległości.
 • Obowiązkowo zachowaj dystans minimum 1,5m odległości w przestrzeni publicznej, a jak nie możesz zachować dystansu, to zasłaniaj usta i nos maseczką lub przyłbicą.
 • Obowiązkowo zasłaniaj usta i nos w miejscach publicznych maseczką lub przyłbicą.

Zniesienie wielu dotychczasowych obostrzeń spowodowało, że część osób jest przekonanych, że koronawirus już jest pokonany i w pełni wróciliśmy do reguł życia sprzed epidemii. Tak jednak nie jest, nadal powinniśmy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, by zapobiegać zakażeniom. W ciągu ostatnich miesięcy nauczyliśmy się wiele na temat walki z epidemią, a obecne przepisy odwołują się do naszego odpowiedzialnego zachowania.

Pamiętaj, że koronawirus:

 • posiada otoczkę tłuszczową, dlatego niszczą go mydło i detergenty,
 • może przetrwać do 3 godzin w formie aerozolu, do 24 godzin na kartonie i do 72 godzin na stali nierdzewnej lub plastiku,
 • przenosi się drogą kropelkową, czyli możesz się zakazić, jeżeli utrzymująca się w powietrzu wydzielina z ust lub nosa osoby zakażonej dotrze do Ciebie,
 • może zostać przeniesiony w wyniku bezpośredniego kontaktu z zakażonym, na przykład podczas przywitania,
 • może zostać przeniesiony poprzez dotknięcie ręką zanieczyszczonej powierzchni i późniejsze dotknięcie ust, oczu, nosa lub np. telefonu, który przyłożysz do twarzy.

Jakich zasad powinieneś przestrzegać?

Zachowaj dystans:

 • nie podawaj ręki, nie całuj na powitanie, nie obejmuj,
 • zachowaj co najmniej 1,5m odległości od innych ludzi,
 • obowiązkowo zasłaniaj nos i usta jak nie możesz zachować 1,5m odległości od innych ludzi,
 • unikaj dużych skupisk ludzkich,
 • unikaj bliskiego kontaktu z chorymi, kaszlącymi, kichającymi, gorączkującymi.
 • Myj ręce mydłem przez 30 sekund, dokładnie, nie omijając żadnej części, tak jak jest to opisane w instrukcji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:
  • zawsze, kiedy wracasz do domu,
  • zawsze przed jedzeniem,
  • po przyjściu do pracy, 
  • po skorzystaniu z publicznego transportu, 
  • po skorzystaniu z toalety, 
  • po wydmuchaniu nosa,
  • kaszlu lub kichaniu, 
  • zawsze, jeśli ręce są brudne, lepkie itp.
 • Jeśli nosisz tipsy lub długie paznokcie, używaj szczoteczki do paznokci (i często ją dezynfekuj).
 • Jeśli nie masz akurat możliwości umycia rąk, użyj środka dezynfekującego zawierającego co najmniej 60% alkoholu. Możesz go też użyć po umyciu rąk.
 • Używaj środka dezynfekującego wszędzie, gdzie jest dostępny: przy wejściu do sklepu, do miejsca sportu czy urzędu.

Kiedy trzeba nosić rękawiczki jednorazowe? 

Rękawiczki jednorazowe zakładasz w sklepie. Od 1 kwietnia 2020 r sklepy, stragany, stacje benzynowe mają obowiązek Ci udostępnić jednorazowe rękawiczki lub płyny do dezynfekcji rąk.

Obowiązek noszenia rękawiczek nie dotyczy:

 • osób, które nie mogą ich zakładać lub zdejmować z powodu stanu zdrowia, zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej,
 • osób mających trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek.

Kiedy musisz zasłaniać usta i nos?
     Usta i nos zasłaniaj wszędzie tam, gdzie masz kontakt z ludźmi, z którymi nie mieszkasz i nie masz możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (1,5m), czyli:

 • w pracy, jeśli obsługujesz klientów lub jeśli nie możesz zachować 1,5m odległości od stanowisk współpracowników,
 • w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych: w sklepie, banku, urzędzie, kościele, budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, szkołach, przedszkolach, na uczelniach, na poczcie itp.
 • na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp.
 • na zatłoczonym chodniku, promenadzie, bulwarze – wszędzie tam, gdy w przestrzeni publicznej nie masz możliwości zachowania dystansu 1,5m.
 • w teatrze, kinie lub w operze,
 • na stadionie,
 • w restauracji, zanim usiądziesz przy stoliku,
 • w taksówce i w samochodzie, jeśli jedziesz z kim, kto z Tobą nie mieszka,
 • podczas zgromadzeń w przestrzeni otwartej.

Kiedy nie musisz wypełniać obowiązku zasłaniania ust i nosa ("zakładać maseczki")?
Pamiętaj, że obowiązek zasłaniania ust i nosa nie dotyczy:

 • dzieci do lat 4.
 • osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić,
 • osób z trudnościami z powodu stanu zdrowia w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,
 • pracowników nieobsługujących klientów,
 • kierowców (taksówek, autobusów), motorniczych i maszynistów, jeśli są odgrodzeni od pasażerów,
 • kierujących statkami, jeśli są odgrodzeni od pasażerów,
 • kierowców samochodów osobowych, jeśli jadą sami lub z osobami wspólnie zamieszkującymi lub z dzieckiem do lat 4.
 • kierowców wiozących towary, jeśli jadą ze zmiennikami,
 • żołnierzy i funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe,
 • duchownych podczas czynności lub obrzędów religijnych,
 • osób uprawiających sport, sędziów oraz ich trenerów na terenie obiektów sportowych (gdzie obowiązują nadal ograniczenia dotyczące liczb osób).

W pracy nie musisz nosić maseczki, jeśli nie obsługujesz klientów, ale stanowiska pracy muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Pracownicy mają mieć zapewnione rękawiczki lub dostęp do płynów dezynfekujących. Jeśli sytuacja w miejscu pracy nie pozwala na zachowanie dystansu, pracodawca musi zapewnić odpowiednie środki ochronne. Pamiętaj o tym, że przepisy dotyczące przeciwdziałania zakażeniom dla każdej branży oraz uzgodnienia mogą być bardziej szczegółowe.

Od 30 maja 2020 r. nie musisz zasłaniać ust i nosa:

 • na świeżym powietrzu, o ile zachowujesz dystans 1,5m od innych osób*,
 • siedząc przy stoliku w restauracji, a także jedząc,
 • po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

Od 8 sierpnia 2020 r. wprowadzono obszary, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • "obszar czerwony”, kiedy nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tyś. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni,
 • "obszar żółty", jeśli nowych zachorowań było między 6 a 12 na 10 tyś. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni.
Zostały wyznaczone trzy strefy (obszary): czerwona, żółta i zielona w zależności od tego, ile osób jest chorych na terenie danego powiatu. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy (obszar czerwony), a jeśli między 6 a 12 na 10 tys., to do żółtej strefy (obszar żółty) i 5 lub mniej to zielona strefa ("obszar zielony"). W ten sposób ograniczenia będą dotykały tylko te obszary, których jest wyższe ryzyko zakażenia. W powiatach przypisanych do jednego z dwóch obszarów, czerwonego lub żółtego wprowadzone zostały obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych oraz kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu. W powiatach, które przyporządkowane są do obszaru zielonego obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa.

Pamiętaj o zasadzie:  twoja maseczka chroni innych.
Jeśli kaszlesz, kichasz, masz wysoką gorączkę, nie wychodź z domu. Skontaktuj się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej za pomocą teleporady. Dowiedz się, jak skorzystać z teleporady.           Więcej  

Podstawa prawna:
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. 2020 poz. 1356 z późn. zm)* (informacje w opracowywaniu)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DZ. U. 2020 poz. 964 z późn. zm) (uchylony)                                                

 Więcej aktualności znajdziesz na pacjent.gov.pl

Co daje dystansowanie w czasie epidemii?

W czasie epidemii dystansowanie społeczne (ang. social distancing), dystansowanie fizyczne (ang. physical distancing) stanowi zestaw niefarmaceutycznych interwencji lub środków mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej poprzez utrzymywanie fizycznego dystansu między ludźmi i zmniejszanie częstości kontaktu bez zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego. Zwykle polega on na zachowaniu pewnej określonej (zależnej od kraju) odległości od innych oraz unikaniu gromadzenia się w dużych grupach.

Wdrożenie polityki dystansowania epidemicznego koreluje ze znacznym ograniczeniem transmisji wirusa SARS-CoV-2, dowodzą naukowcy na łamach „PLOS ONE”[1]. W swoim opracowaniu "Enacting national social distancing policies corresponds with dramatic reduction in COVID19 infection rates" badacze[1] przeanalizowali dane z 50 stanów USA oraz szerzej, z 134 różnych krajów. Zdaniem autorów wyniki tych badań potwierdzają, iż dystansowanie społeczne jest przydatnym narzędziem w zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji COVID-19. Według ich wyliczeń[1] polityka dystansowania przyjęta w 46 krajach zapobiegła wystąpieniu ok. 1,57 mln przypadków zakażenia COVID-19 w czasie zaledwie 2 tygodni. Zdaniem naukowców z University of Texas MD Anderson Cancer Center w Houston[2], polityka dystansowania społecznego przyjęta na szczeblu krajowym ograniczyła liczbę zakażeń COVID-19.

Piśmiennictwo:
 1.  McGrail DJ, Dai J, McAndrews KM, Kalluri R (2020) Enacting national social distancing policies corresponds with dramatic reduction in COVID19 infection rates. PLoS ONE 15(7): e0236619. doi.org/10.1371/journal.pone.0236619
 2. internet; mdanderson.org/newsroom/implementation-of-social-distancing-policies-correlates-with-significant-reduction-in-sars-cov-2-transmission.h00-159383523.html


NFZ opublikował procedury do leczenia sanatoryjnego w czasie pandemii.


Mobilne punkty pobrań wymazu w kierunku COVID-19  (akt. 07.09.2020r).

Punkty pobrań w Białymstoku, w których można wykonać test:

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 24a (wejście przy SOR ginekologicznym)
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz:
+48 85 831 83 40 czynny w godzinach 7:00-9:00
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-pt 14:00-16:00, sob-ndz 11:00-13:00

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
Białystok, ul. Waszyngtona 15a (przy poradniach specjalistycznych)
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz:
+48 85 831 80 18 czynny w godzinach 9:00-11:00
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-pt 16:00-18:00, sob-ndz 13:00-15:00

 

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
Białystok, ul. Żurawia 14 (od strony podjazdu Izby Przyjęć Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii bud. C)
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz:
+48 535 037 097 czynny pon-pt 13:30-14:30; sb-ndz 10:00-11:00
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-pt 12:00-14:00, sob-ndz 8:00-10:00

 

ASP-HALT SP. Z O.O.
Białystok, ul. Upalna 1A
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz:
+48 511 091 639 czynny 7:00-9:00
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-ndz 9:00-11:00.

 

ASP-HALT SP. Z O.O.
Białystok, ul. Złota 5
Numer telefonu dla pacjentów umawiających się na wymaz:
+48 511 091 631 czynny 9:00-11:00
Dni/godziny przyjmowania pacjentów:
pn-ndz 11:00-13:00.

 


INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA -  800190590 


Pacjencie jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje

KORONAWIRUS

i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:

GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:

bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

tel. 222500115

lub
w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112
lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział

USK 857409573 dorośli

UDSK 857450693 dzieci