Lagevrio, molnupiravir


  Lagevrio (molnupiravir) to doustny lek przeciwwirusowy, który zmniejsza zdolność SARS-CoV-2 (wirusa wywołującego COVID-19) do namnażania się w organizmie. Czyni to poprzez zwiększenie liczby zmian (mutacji) w materiale genetycznym wirusa SARS-CoV-2 (znanym jako RNA) w sposób, który osłabia jego zdolność namnażania się.  
 Lek Lagevrio (molnupiravir) występuje w postaci doustnych kapsułek twardych po 200mg dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii i stosowany w leczeniu infekcji COVID-19 u osób dorosłych, które są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiego COVID-19. 

 Status produktu leczniczego Lagevrio, molnupiravir i zalecenia EMA.
 Produkt leczniczy Lagevrio, molnupiravir, kapsułki twarde a 200 mg, podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme, jest dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii (Lagevrio - tłumaczenie na język polski ulotki informacji dla pacjenta produktu dopuszczonego do obrotu w Wielkiej Brytanii (załącznik nr 1 poniżej).  

 Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 22 listopada 2021 r., pomimo braku dopuszczenia do obrotu w Unii Europejskiej, produkt ten może być stosowany w leczeniu osób dorosłych z COVID-19, które nie wymagają tlenoterapii i są w grupie zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkiego COVID-19. Powyższa rekomendacja ma wesprzeć organy krajowe, które mogą podjąć decyzję o możliwym wczesnym zastosowaniu leku przed dopuszczeniem do obrotu, na przykład w sytuacjach nagłych, w świetle rosnącego wskaźnika zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 w całej UE (link do informacji dostępny jest na stronach Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).
 W związku z powyższym, Minister Zdrowia podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności produktu dla pacjentów leczonych w Polsce, dopuszczając na czas określony, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, produkt leczniczy Lagevrio, molnupiravir, kapsułki twarde a 200 mg, podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme (UK) Limited, wytwórca: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Holandia. Tym samym produkt ten posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i może być legalnie dystrybuowany na terenie Polski. Rozpoczęcie terapii produktem leczniczym Lagevrio nie wymaga pisemnej zgody pacjenta.  

 Stosowanie produktu leczniczego Lagevrio, molnupiravir 
Terapię z zastosowaniem wskazanego produktu leczniczego należy rozpocząć jak najszybciej po rozpoznaniu COVID-19 u pacjenta tj. gdy objawy choroby wystąpiły nie wcześniej niż w ostatnich 5 dniach.
 Kryteria włączenia pacjentów do terapii są następujące

 • rozpoznanie COVID-19; 
 • wystąpienie objawów COVID-19 nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 5 dni; 
 • pacjent dorosły oraz należący do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19, tj.: 
  • wiek >65 lat, 
  • aktywny proces nowotworowy (nowotwory złośliwe), 
  • leczenie immunosupresyjne, 
  • niewydolność serca, 
  • choroba niedokrwienna serca, 
  • kardiomiopatie, 
  • cukrzyca, 
  • POCHP, 
  • otyłość (BMI ≥35), 
  • przewlekła choroba nerek, 
  • wrodzone błędy odporności, 
  • pensjonariusze domów pomocy społecznej. 
 UWAGA! Do terapii produktem leczniczym Lagevrio, molnupiravir nie kwalifikują się pacjenci, wobec których istnieją wskazania medyczne do hospitalizacji z powodu COVID-19.  
 

 Minister Zdrowia podjął działania mające na celu zapewnienie dostępności produktu dla pacjentów leczonych w Polsce, dopuszczając na czas określony, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, produkt leczniczy Lagevrio, molnupiravir, kapsułki twarde a 200 mg, podmiot odpowiedzialny: Merck Sharp & Dohme (UK) Limited, wytwórca: Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39 2031 BN Haarlem Holandia. Tym samym produkt ten posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu i może być legalnie dystrybuowany na terenie Polski. Rozpoczęcie terapii produktem leczniczym Lagevrio nie wymaga pisemnej zgody pacjenta (pełna treść komunikatu z dnia 9 lutego 2022 roku poniżej).